<p>Tekening &#39;het Dorp Eemnes Buijtendijk&#39; door Paul van Liender uit 1755.</p>

Tekening 'het Dorp Eemnes Buijtendijk' door Paul van Liender uit 1755.

(Foto: Het Utrechts Archief)

Stond er wel een schaapskooi in de buurt van nieuw te bouwen horecagelegenheid?

  Cultureel

EEMNES - Jaap Groeneveld zet vraagtekens bij de bewering dat er in de buurt waar initiatiefnemers een horecagelegenheid willen bouwen aan de Eemnesservaartsteeg een schaapskooi heeft gestaan. Hij klom in de pen en vertelt waarom hij dat denkt.

“De plannen voor een opvolger van het oorspronkelijke ‘episch centrum van Eemnes’, Café Schippers Welvaren, ook bekend als Café Staal, beginnen vorm te krijgen. Met belangstelling heb ik het uitgebreide artikel hierover gelezen. Ik wens allereerst de initiatiefnemers veel succes.”

Verwondering
“Met enige verwondering heb ik echter kennis genomen van de bewering dat gekozen is voor de vorm van een schaapskooi, want ‘er stond altijd al een schaapskooi daar in de buurt’. Een mij wel bekende prent zou als welkome onderbouwing daarbij dienen. Zie ook de afbeelding hierbij.”

“Zachtjes uitgedrukt kan men betwijfelen of de bewering juist is. Ik ben echter voor wat meer duidelijkheid: het is onjuist! De plattegrond van een schaapskooi is te herkennen aan de typische achtkantige vorm die ook werd aangegeven op de kadastrale kaarten van 1824.”

Schaapskooi
“Daarop komt in Eemnes-Buiten maar één schaapskooi voor bij de boerderij Landlust aan de Wakkerendijk 90, en dan nog vaag. In Eemnes-Binnen staan er heel duidelijk wel zes op de kaart. Dat is ook logisch, want Eemnes-Binnen had alleen heide, terwijl er in de 18e eeuw afspraken waren dat alleen de schapen van Eemnes-Binnen op een bepaald deel van de Gooise heide mochten grazen.”

“Binnendijk was nog een zelfstandig gerecht (gemeente). Aan de oostzijde van de Wakkerendijk stonden op de kaarten geen schaapskooien en het is ook niet logisch dat daar schaapskooien zouden hebben gestaan.”

Boerderij-achtige huizen
“Maar waarom beweert dan iemand dat op die prent een schaapskooi stond? Voordat in 1885 de huizen bij de haven afbrandden bij ‘de grote brand van Eemnes’ stonden er boerderij-achtige huizen met rieten daken en soms ook met een wolfskap, een afschuining aan de nok boven de gevel.”

“Het huis dat is afgebeeld was de voorganger van Schippers Welvaren, want het huidige huis ernaast is pas in 1882 gebouwd. Het gebouw moet onterecht zijn aangezien voor een schaapskooi.

Meer weten
Wie er meer over wil weten kan contact opnemen met Jaap Groeneveld via 035-5381609. Er staat ook meer over het onderwerp in het kwartaalblad Historische Kring Eemnes 2017-2, aanwezig op de website historischekringeemnes.nl > zie Over Ons, Kwartaalblad.

Meer berichten