Ozb is forse tegenvaller in Eemnes

  Mensen

EEMNES - Een flinke tegenvaller voor veel Eemnessers deze week. De woonlasten zijn namelijk fors gestegen. Dat is vooral te danken aan de stijging van de afvalstoffenheffing.

Eemnes is een van de grootste stijgers in het land als het gaat over de gemeentelijke woonlasten, aldus Vereniging Eigen Huis (VEH), dat jaarlijks de ontwikkeling van de woonlasten in alle Nederlandse gemeenten onderzoekt. Zo gaat de gemeentelijke aanslag met ruim 90 euro omhoog. In vrijwel alle gemeenten gaat de afvalstoffenheffing fors omhoog.

Volgens een gemeentewoordvoerder heeft de stijging van die heffing onder andere te maken met het scheiden van afval. "Restafval kan niet hergebruikt worden en de verbrandingskosten van het restafval zijn hoog. Verder is er vanaf dit jaar een samenwerking met het recyclingstation in Baarn. Op termijn zijn we daarmee goedkoper uit."

Wie vragen over de WOZ of andere vragen over de gemeentelijke aanslag heeft, kan contact opnemen met de gemeente. Een bewoner van de Eemlustlaan, die niet met zijn naam in de krant hoeft, gaat dat zeker doen. Was de waarde van zijn huis vorig jaar nog 245.000 euro, dit jaar staat de teller op 310.000 euro. Terwijl hij niks heeft veranderd en vergelijkbare woningen niet deze stijging kennen. "Taxaties zijn mensenwerk, dus het kan altijd zijn dat er fouten in zitten", aldus de woordvoerder. Zij geeft aan dat een eventuele fout wordt bekeken en direct rechtgezet.

Meer berichten