Aantal cliënten Voedselbank licht gestegen | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Aantal cliënten Voedselbank licht gestegen

  Mensen

LAREN - De Voedselbank Gooi & Omstreken verwelkomende in 2018 iets meer cliënten dan het jaar ervoor: 1024 tegenover 1012. Het aantal nieuw ingeschreven cliënten (481) echter nam af met 13 procent. Het aantal cliënten uit vorige jaren dat in 2018 een pakket ontving (543), nam daarentegen toe met maar liefst 19 procent.

Dat blijkt uit het jaarrapport van de Voedselbank Gooi & Omstreken. De daling van het aantal in 2018 nieuw ingeschreven cliënten verwondert de Voedselbank. Het percentage van de bevolking met een inkomen rond het bestaansminimum is namelijk niet gedaald, de moeilijk oplosbare schuldenproblematiek is zeker niet verminderd en bovendien was de norm voor toekenning van een voedselpakket per 1 januari 2018 verruimd. 43 procent van deze groep was binnen het jaar weer gestopt – een percentage dat in de loop der jaren steeds rond de 40 procent schommelt.

Het aantal cliënten dat in eerdere jaren was ingeschreven maar nog niet uitgeschreven (543), is daarentegen weer gestegen met 19 procent. Meer dan de helft van deze groep werd in 2018 uitgeschreven; van hen kreeg 23 procent gedurende een half tot één jaar een pakket, 23 procent gedurende 1 tot 2 jaar en 4 procent drie jaar of langer.

De gezinssamenstelling van de cliënten die eind december 2018 (nog) waren ingeschreven (532), was 50 procent alleenstaand zonder kinderen, 24 procent alleenstaand met kinderen, 22 procent (echt)paren met kinderen en 4 procent zonder kinderen. In de afgelopen jaren ging de meeste zorg uit naar gezinnen met kinderen die in armoede opgroeien.

Uit een evaluatie met verwijzers (zoals maatschappelijk werk, bewindvoerders e.d.) kwam naar voren dat de groep alleenstaanden zonder kinderen hen nu steeds meer zorgen baart door een toegenomen 'armoedeval' als men weer aan het werk gaat. De Voedselbank heeft onvoldoende gegevens over de grootte van deze groep, maar deelt deze zorg evenzeer.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>