Foto: Marieke van Veen

Huisvesting vergunninghouders Laren loopt vertraging op

  Mensen

LAREN - De huisvesting van asielzoekers met een verblijfsvergunning in Laren loopt door de maatregelen rondom het coronavirus vertraging op. Dat meldt wethouder Ton Stam aan de gemeenteraad.

Voor de eerste helft van het jaar moest de gemeente 4 vergunningshouders plaatsen. Daarbij kwam nog een achterstand van 2. Van de 6 te plaatsen mensen zijn er inmiddels tot 22 april al 3 geplaatst.

Opschorting
"Gelet op de taakstelling en realisatie tot op heden betekent dit dat er nog 3 vergunningshouders gehuisvest moeten worden vóór 1 juli." Vanwege de coronamaatregelen is de opschorting van de plaatsing verlengd tot 20 mei.

In de aanloop naar die datum gaat VluchtelingenWerk samen met de corporatie en de gemeente kijken hoe in de periode na 20 mei weer veilig vergunninghouders kunnen worden gevestigd.

Niet ingrijpen
De wethouder verwacht niet dat de provincie zal ingrijpen als het Laren niet lukt om aan zijn taakstelling voor de eerste helft van 2020 te voldoen. "Dit probleem is bekend bij de provincie. Doordat het te huisvesten personen 3 bedraagt en dit aantal is te overzien, zal naar verwachting een interventie achterwege blijven."

Voor de tweede helft van dit jaar krijgt de gemeente nog een nieuwe taakstelling. Het is nog niet bekend hoeveel asielzoekers met een verblijfsvergunning dan nog gehuisvest moeten worden in Laren.

Meer berichten