Wie zich gediscrimineerd voelt, kan een melding maken bij het meldpunt.
Wie zich gediscrimineerd voelt, kan een melding maken bij het meldpunt.

Nieuwe naam en website 'Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek'

  Mensen

REGIO - De Antidiscriminatievoorziening Bureau Art. 1 Gooi en Vechtstreek gaat verder onder de naam 'Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek'.

De naamswijziging komt voort uit de wens om de herkenbaarheid en vindbaarheid - en daarmee ook de toegankelijkheid -van het Meldpunt Discriminatie verder te verbeteren. In dat kader is ook een nieuwe website gemaakt, die het nog laagdrempeliger moet maken om melding te doen van discriminatie.

Onafhankelijk bureau
Het Meldpunt Discriminatie Gooi en Vechtstreek is een onafhankelijk bureau dat zich richt op het voorkomen en bestrijden van discriminatie.

Inwoners uit Blaricum, Hilversum, Huizen, Gooise Meren, Laren, Wijdemeren en Weesp die zich gediscrimineerd voelen of hiervan getuige zijn, kunnen een melding op het gebied van discriminatie bij het meldpunt doen.

Voorlichting
Daarnaast geeft de organisatie voorlichting aan inwoners, organisaties en onderwijsinstellingen. Het Meldpunt Discriminatie maakt onderdeel uit van Versa Welzijn. Versa Welzijn is een grote en brede welzijnsorganisatie in de Gooi- en Vechtstreek die zich richt op het - samen met inwoners - bouwen aan sterke buurten en wijken.

Meer berichten