Nieuwe schoenen voor de meest behoeftige mensen in Armenië dankzij Pax kinderhulp Eemnes.
Nieuwe schoenen voor de meest behoeftige mensen in Armenië dankzij Pax kinderhulp Eemnes. (Foto: Pax Kinderhulp)

Nieuwe schoenen Armeense gezinnen dankzij Pax kinderhulp

  Mensen

EEMNES - Pax kinderhulp Eemnes heeft ruim 1.000 euro geschonken om voor Armeense gezinnen nieuwe schoenen te kunnen kopen.

"Het moge duidelijk zijn dat het coronavirus op allerlei manieren zijn invloed heeft op de samenleving. Waar we hier in Nederland stapje voor stapje een klein beetje terug komen in de oude situatie, heeft het virus elders in de wereld vele mensen nog volop in zijn greep", aldus Pax kinderhulp Eemnes.

"Zo ook in Stepanavan, de Armeense stad waar Pax kinderhulp Eemnes veel liefdadigheidswerk doet. In het gebied dat 32 jaar geleden door een aardbeving zwaar getroffen is, leven nog vele gezinnen in pure armoede."

Dringend behoefte
"De werkgroep hoefde ook niet lang na te denken toen zij begin maart een bericht kreeg dat er dringend behoefte was aan nieuwe schoenen. Voor ruim 1.000 euro mocht hun contactpersoon ter plekke schoenen kopen om deze aan de meest behoeftige mensen uit te delen."

"Dat het uitdelen van de 45 paar nieuwe schoenen door het coronavirus wat langer heeft geduurd namen de gezinnen voor lief, ze waren enorm blij met de hulp uit Eemnes."

Inkomsten minder
Ook Pax kinderhulp Eemnes zelf heeft duidelijk te leiden gehad van de wereldwijde pandemie. Doordat vele activiteiten dit voorjaar niet konden doorgaan hebben zij behoorlijk wat inkomsten minder.

"Dit jaar zouden we weer een estafetterun rondom het IJsselmeer lopen. Een sponsortocht die twee jaar geleden ruim 16.000 euro op heeft gebracht. Neem daar bij het mislopen van Koningsdag en het dorpsfeest in Hoogland en dan staat de teller op zo’n 30.000 euro gemiste inkomsten", aldus Johan Meppelink, voorzitter van de Eemnesser werkgroep.

Buffer
"Gelukkig hebben we nog een buffer", vervolgt Meppelink, "zodat het er naar uit ziet dat we volgend jaar gewoon weer een groep Armeense kinderen in Eemnes kunnen verwelkomen. Ook kijken we nog naar nieuwe spontane acties om extra inkomsten te krijgen."

"De zeer geslaagde Tompouce-actie van afgelopen Koningsdag heeft ons bevestigd dat heel veel Eemnessers ons een warm hart toedragen. Wij als werkgroep zijn hen net zo dankbaar als de mensen in Armenië die wij door hun hulp kunnen ondersteunen."

Meer berichten