<p>De inwoners krijgen nu een vragenlijst op papier.</p>

De inwoners krijgen nu een vragenlijst op papier.

Eerste herinnering van Gezondheidsmonitor is op papier

  Mensen

REGIO De Gezondheidsmonitor, het vierjaarlijkse, grootschalige vragenlijstonderzoek van de GGD Gooi en Vechtstreek, is op 24 september naar 25.000 inwoners in de regio verstuurd. Vandaag, donderdag 15 oktober, hebben de inwoners een eerste herinnering ontvangen.

“Deze herinnering is met een vragenlijst op papier”, aldus Manita van Acker, die epidemioloog van GGD Gooi en Vechtstreek is. “We weten uit ervaring dat veel mensen het toch fijner vinden om de vragen op papier in te vullen en niet op internet. De lijst invullen duurt ongeveer 20 minuten.”

Belangrijk
“Het is echt belangrijk om de vragenlijst in te vullen, vooral nu met de coronacrisis. We willen bijvoorbeeld graag weten of je denkt dat je corona hebt gehad of het ook echt hebt gehad. Heeft corona ook impact op je werk als mantelzorger of vrijwilliger? Maar ook of je genoeg beweegt, meer stress hebt of dat je je eenzaam of depressief voelt in deze onzekere periode en hoe je met tegenslagen omgaat.” 

Valpreventie
Bij een eerder onderzoek kwam naar voren dat ouderen vaker vallen. “We worden steeds ouder en door het onderzoek werd duidelijk dat er veel mensen vallen. We hebben dit besproken met de gemeente en door de uitslag is het project ‘Valpreventie’ opgezet. Ook werd duidelijk dat het aantal alcoholgebruikers onder jongeren en ouderen hoog is in onze regio en is er vol ingezet op alcoholpreventie. Het is goed dat dit in beeld komt zodat deze issues opgepakt kunnen worden.”

Gezonde leefstijl
“De antwoorden worden altijd vertrouwelijk behandeld en de uitslag van het onderzoek bespreken we met de gemeenten en andere overheidsinstanties zodat hun gezondheidsbeleid en activiteiten voor de komende jaren aangepast kunnen worden op de behoefte van de inwoners. Ook geven we advies over een gezonde leefstijl. Hoe meer mensen meedoen, landelijk en regionaal, des te beter de kwaliteit van het onderzoek wordt. Landelijk zijn er ruim een miljoen mensen benaderd. Je helpt mee met het beter maken van het gezondheidsbeleid van de inwoners en dat is voor de gemeenten en instanties belangrijk.”

Meer berichten