Foto: Albert van der Linden

Fonteinkruid woekert maar voort in Gooimeer

  Natuur en Milieu

BLARICUM - Het fonteinkruid op het Gooimeer blijft maar groeien . De waterplanten zijn dusdanig naar de oppervlakte gegroeid dat er 'eilandjes' ontstaan, waarop bijvoorbeeld de zwanen een rustplek hebben.

De problemen met de waterplanten in de Randmeren zijn er al langer. De provincie Noord-Holland wil dan ook de waterplantenoverlast aanpakken.

Het is onderdeel van een regionale aanpak, want ook de waterplanten in het Markermeer, het IJmeer en de Randmeren worden gemaaid. In totaal wordt 1000 tot 1100 hectare aangepakt. Ook wordt een webapp voor waterrecreanten ontwikkeld met informatie over de actuele locaties van de waterplanten. Daarbij vraagt de regio aan het Rijk als waterbeheerder te komen met aanvullende maatregelen, zoals extra recreatiebetonning en het uitdiepen van recreatievaargeulen en vaarroutes.

Krachten
De provincie Noord-Holland en een vijftal waterrecreatiepartners hebben de krachten gebundeld en dit aanbod uitgewerkt om het IJsselmeergebied bereikbaar, bevaarbaar en bevisbaar te houden. Ook gemeenten en private partijen steunen het voorstel. De regio is bereid hier de komende vijf jaar 1,25 miljoen euro extra in te investeren, op voorwaarde dat het Rijk ook bijdraagt aan het oplossen van de problemen.

De provincie Noord-Holland gaat samen met een aantal waterpartners een plan opstellen voor een oplossing op langere termijn. Het gaat dan om bijvoorbeeld het verdiepen van de meren en het creëren van vaargeulen voor recreatieboten, naast de hoofdvaargeul.

Meer berichten