De geluidsschermen werden in 2011 geplaatst.
De geluidsschermen werden in 2011 geplaatst. (Foto: Bastiaan Miché)

Vergunning voor aanpassing opritten A1 Laren hoogst onzeker

  Natuur en Milieu

LAREN - Het werk is intussen al jaren klaar. Maar de vergunning voor de aanpassing van de N525 tussen Hilversum en Laren en de opritten naar de A1 is onderuit gehaald door de Utrechtse rechtbank. Feitelijk is het hele project nu illegaal.

Daarom stapten de gemeente Laren en de provincie vrijdag naar de Raad van State om in een hoger beroep de vergunning weer tot leven te laten wekken. "We willen een definitief goedgekeurde vergunning", verklaarde de advocaat van de provincie.

Maar vooral ook omdat de gemeente en de provincie anders in grote problemen dreigen te komen als de Raad van State het eens is met de vernietiging van de vergunning door de rechtbank. In dat geval moet namelijk de hele vergunningprocedure over. En dan kan zich een reeks nieuwe bezwaarmakers melden, omdat hun woningen volgens cijfers van de provincie zelf ook zwaar worden belast door het toegenomen verkeer.

Jammerlijk
De vergunning werd door de rechtbank vernietigd na bezwaren van enkele bewoners van de Hilversumseweg en de Vredelaan. De rechtbank had de gemeente en de provincie nota bene een kans gegeven om gebreken bij de vergunningverlening te herstellen. Maar die reparatiepoging mislukte jammerlijk. De rechtbank kon van de aangeleverde verkeersgegevens en de daarop gebaseerde berekening van het verwachte verkeerslawaai geen brood bakken.

Plattelandsgemeente
Woordvoerders van de provincie en de gemeente probeerden bij de Raad van State aan te tonen dat de verkeerscijfers en de geluidsberekeningen toch echt deugen. Volgens de woordvoerder van de gemeente is het lawaai bij de woningen aan de Vredelaan en de Hilversumseweg inderdaad hoog. Maar Laren is volgens hem geen plattelandsgemeente. "Men leeft nu eenmaal in de buurt van de snelwegen A1 en A27. Daarom is de hoge geluidsbelasting aanvaardbaar."

Het is zeer de vraag of de Raad van State daarmee genoegen neemt. Volgens de bewoners bewijzen de cijfers van de provincie dat de situatie al overbelast was voordat de weg werd aangepast. Het lawaai is alleen maar toegenomen, blijkt alleen al uit berekeningen.

Bevestigd zien
Daarbij willen de bewoners ook nog geluidsmetingen om dat nog eens bevestigd te zien. Maar de gemeente en de provincie zien daar niets in. Metingen hebben volgens hen geen zin, omdat die niet kunnen worden vergeleken met metingen van vóór de wegaanpassing. "Die zijn namelijk niet gedaan, omdat dat niet gebruikelijk is", zegt de woordvoerder van de gemeente.

De bewoners moeten het nu doen zonder enige maatregel om het lawaai bij hun woningen te beperken. De provincie zegt wel te willen meewerken aan de bouw van een extra geluidsscherm, hoewel de regels de provincie daar niet toe verplichten. Maar Rijkswaterstaat ligt dwars, want het geluidsscherm moet dan op grond van Rijkswaterstaat komen. En die wil de grond vrijhouden.

De Raad doet over zes weken uitspraak.

Meer berichten