Youth for Climate riep scholieren op te gaan staken.
Youth for Climate riep scholieren op te gaan staken. (Foto: V)

Slechts 59 'klimaatstakers' van Laar & Berg naar Den Haag

  Natuur en Milieu

LAREN - Nog geen zestig scholieren van Laar & Berg zijn vandaag naar de landelijke klimaatstaking op het Malieveld in Den Haag. "59", laat een woordvoerder van de middelbare school aan de Langsakker weten. Een beetje een tegenvaller, zo blijkt uit haar woorden.

Eerder liet de directie de leerlingen weten dat Laar & Berg "met zoveel mogelijk leerlingen" naar Den Haag te willen. "School neemt geen maatregelen bij deze 'geoorloofde' afwezigheid, maar als je gaat moet je wel een aantal dingen doen!", aldus de directie in een schrijven. Daartoe behoorde het maken van een selfie. "De eerste foto's zijn al binnen." Ook moeten de 'klimaatstakers' zich committeren aan een missie: zij zullen een presentatie gaan geven aan medeleerlingen van hun jaarlaag. Het Green Team gaat een reportage maken van de hele dag.

De minister geeft geen toestemming voor deelname en vindt dat scholen afwezigheid op donderdag 7 februari moeten zien als spijbelen. "Wij staan hier echter genuanceerder in. Wij begrijpen dat leerlingen zich zorgen maken over klimaatverandering en dat zij van zich willen laten horen. Vanuit Service as Action stimuleren wij leerlingen regelmatig om actie te nemen, om een publiek aan te spreken en om veranderingen in denken of doen te weeg te brengen. Het zou raar zijn als wij deelname dan nu zouden verbieden", aldus de directie in een mail aan de ouders/verzorgers.

Ouders die hun kind toestemming geven, moesten dit in een mail expliciet kenbaar maken. Ouders namen hiermee meteen verantwoordelijkheid voor het welzijn van hun zoon/dochter gedurende deze dag. Er zijn geen medewerkers van Laar & Berg aanwezig in Den Haag.

Op College de Brink in Laren is iedereen vandaag gewoon naar school gegaan. "We hebben toevallig volgende week een project over afval en plastic." Wie wel naar Den Haag was gegaan, had dan komende week een presentatie moeten geven over afval.

Meer berichten