Foto: Projectbureau Crailo

Maar liefst 500 bezoekers Open Crailodag

  Natuur en Milieu

LAREN - Hoe het staat met de plannen in onze 'achtertuin'? Dat was voor omwonenden van Crailo zaterdag de grote vraag tijdens een zogenaamde Open Crailodag. Die trok uiteindelijk bijna 500 bezoekers. 

Zij lieten zich informeren over het ontwerpproces, de manier waarop duurzaamheid vorm krijgt in de plannen en bekeken het terrein van de voormalige Palmkazerne tijdens een rondleiding. De ontwerpers van Team C gaven tekst en uitleg. Bewoners uit de omliggende gemeenten informeerden naar het behoud van natuur en de manier waarop duurzaamheid een bepalende factor is bij het ontwerp.

Anderen wilden meer informatie over de mogelijkheid om in Crailo te wonen of te werken. Diverse bezoekers kwamen vooral naar Crailo omdat zij graag met kenners van het gebied wilden rondwandelen op het voormalig kazerneterrein.

Gebiedsbeheerder Fred Bransen wist samen met de gidsen van de Historische Kring Bussum de bezoekers te boeien met de leuke en opvallende weetjes over de historie van het terrein, soms aangevuld met ervaringen van bezoekers die zelf actief waren op het terrein bij Defensie. Ook de kunstenaars die op het kazerneterrein wonen konden rekenen op veel belangstelling voor hun kunst.

De Open Crailodag vindt in de loop van dit jaar verschillende keren plaats om belangstellenden mee te laten kijken bij de ontwikkeling van Buurtschap Crailo. Op basis van het ambitiedocument, de duurzaamheidswaarden en veel gesprekken met belanghebbenden en belangstellenden, werken de ontwerpers aan een bestemmingsplan en een stedenbouwkundig- en landschapsplan voor Crailo. De volgende Open Crailodag is gepland op zaterdag 18 mei.

Meer berichten