Heemraad Frans ter Maten gaf vanmorgen het startsein van de werkzaamheden.
Heemraad Frans ter Maten gaf vanmorgen het startsein van de werkzaamheden. (Foto: PR)

Start dijkverbetering Maatpolderkade

  Natuur en Milieu

EEMNES - Heemraad Frans ter Maten van Waterschap Vallei en Veluwe heeft vandaag het startsein gegeven voor de werkzaamheden aan de Maatpolderkade. Deze zijn naar verwachting in 2020 gereed.

De Maatpolderkade is een regionale waterkering langs de Westoever van de Eem. Deze kade moet versterkt en verhoogd worden om te voldoen aan de provinciale veiligheidseisen.

Afgelopen jaren is de versterking van de Maatpolderkade onderzocht en voorbereid. De ondergrond ter plaatse van de Maatpolderkade bestaat voor een belangrijk deel uit veen. Het ontwerpen van een dijk op veenondergrond brengt, door stabiliteitsproblemen, een aantal uitdagingen met zich mee. Op basis van onderzoeksresultaten en ervaringen uit andere projecten, ligt er nu een definitief ontwerp voor de versterking van de Maatpolderkade en start Waterschap Vallei en Veluwe met de werkzaamheden.

"Met de realisatie van dit project heeft het waterschap al zijn regionale waterkeringen in de Provincie Utrecht op orde. Verder gaan we bij het beheer van de nieuwe grasbekleding, invulling geven aan de 'brede kijk op de dijk'. De kade wordt gefaseerd gemaaid gedurende het groeiseizoen, zodat er altijd stroken met bloeiende planten zijn, wat de biodiversiteit (planten en insecten) verhoogt", aldus heemraad Frans ter Maten.

Meer berichten