<p>Frank van der Wall Bake wil alle klachten over de herinrichting van de Brink en brullende auto&#39;s op het kruispunt gaan bundelen.</p>

Frank van der Wall Bake wil alle klachten over de herinrichting van de Brink en brullende auto's op het kruispunt gaan bundelen.

(Foto: Bob Awick)

Inwoners maken zich druk over Brink, het hart van hun dorp Laren

  Natuur en Milieu

LAREN - Inwoners maken zich druk over de Brink, het hart van hun dorp Laren. Niet alleen om de kap van 41 bomen om de Brink opnieuw te kunnen inrichten, maar ook over de brullende dure en minder dure auto’s op het kruispunt. “Ik ga daar nu zelf veel minder op het terras zitten”, zegt Frank van der Wall Bake, een van de briefschrijvers naar de redactie. Ook Wendy Kuit en Jan Aart Suijver klommen in de pen, mevrouw Tjebbes-Splint schreef een gedicht, de 14-jarige Storm Boskma maakte een You-Tube filmpje (te zien onderaan dit verhaal) en er kwamen maar liefst twee handtekeningenacties, waarvan een online.

Wendy woont vlakbij de Brink en schreef al een brief naar de gemeente en sprak burgemeester Nanning Mol aan over de ronkende motoren op het kruispunt. “Het is echt extreem aan het worden. Ik begrijp die jonge gastjes die auto’s komen spotten allemaal. Ze zetten die op een bepaalde site en delen het. Er komen er steeds meer en dus ook steeds meer motoren. Ook oude Opeltjes en Fordjes met knallende uitlaten. Dat is niet normaal. En ze rijden in een soort klaverblad door de straatjes om een paar keer over het kruispunt te komen. Je kan geen gesprek meer voeren op welk terras dan ook.”

Flitspaal
Volgens haar is de oplossing simpel. “Zodra ze wegtrekken en staan te gassen gaat ze sowieso boven de dertig kilometer per uur. Dan ben je in overtreding. Zet een flitspaal neer en ze hebben een bon aan hun broek. Nu is het afwachten tot er iets gebeurd. Totdat een van die spotters die de kruising op rent wordt aangereden of een auto uit de bocht vliegt, zo het terras op.”

Frank is het met haar eens en snapt ook wel dat die jongetjes de auto’s leuk vinden. “Maar het is een kwestie van oorzaak en gevolg.  Omdat die jongetjes er staan, komen er ook steeds meer auto’s. Die worden gereden door volwassen mannen met een goed inkomen en dus met dure sportauto’s. Die moeten toch ook enige intelligentie hebben. Ik snap niet dat die hieraan meedoen.”

Hij vraagt zich af of het neerzetten van camera’s wel soelaas zal bieden. “Het gaat om het lawaai. Er moet dan 24 uur politie op het kruispunt komen.” Hij geeft aan dat omwonenden gevraagd is om kentekens te noteren. “Maar wat kun je daarmee? Je zult toch moeten kunnen bewijzen dat iemand de wet heeft overtreden en kun je dat als een inwoner een kenteken doorgeeft?”

Brief
De gemeente Laren laat weten dat op dit moment wordt ingezet op communicatie en handhaving. Regelmatig zouden er boa’s zijn, zowel in uniform als in burger. Ook zou de politie regelmatig aanwezig zijn. Boa’s noteren de kentekens en dan stuurt de gemeente een brief om de bestuurders op hun gedrag aan te spreken. Wie nogmaals betrapt wordt, kan rekenen op een boete van 390 euro.

“De gemeente heeft nog geen boetes opgelegd. De politie wel, maar ons is niet bekend hoeveel. Deze week wordt met de burgemeester de huidige aanpak geëvalueerd en bekeken of de maatregelen effect hebben gehad. Ook wordt er besproken of er nieuwe maatregelen getroffen moeten worden. Waarschijnlijk zullen we meer maatregelen gaan treffen. Ook de door inwoners aangedragen oplossingen worden in de aanpak meegenomen”, aldus de gemeente.

Bomen
Buiten de brullende auto’s, maken zowel Wendy als Frank zich druk over de kap van 41 bomen op de Brink. Wendy: “Doordat ik heel druk was geweest, kwam ik er eigenlijk pas te laat achter dat de bomen gekapt zouden worden. Ik kon er niet van slapen toen ik het hoorde.” Ze heeft Irene van Lippe-Biesterfeld benaderd. “Die bomen op de Brink, dat zijn de longen van ons dorp. Bovendien zijn bomen ook belangrijk voor het vasthouden van water. Die moet je niet zomaar kappen.”

Voor het herinrichtinsplan van de Brink zijn twee bewonersavonden geweest. Inwoners hadden er dus vanaf kunnen weten. “Ik ben op beide avonden geweest”, vertelt Frank. “Ik herken me echter niet in het beeld dat geschetst wordt dat de meerderheid het met de plannen eens was en dat het breed gedragen wordt. Daarnaast waren er wellicht een stuk of 75 unieke bezoekers op die avonden. Dat is toch niet representatief?”

“De gemeentepolitiek heeft weliswaar een besluit genomen, maar in mijn ogen wel gebaseerd op onjuiste informatie. Daarom kan ik mij er niet in vinden. Het is unfair. Als het wel een degelijk democratisch besluit was geweest, dan had ik me er bij neergelegd, maar dat kan en wil ik niet.” Hij wil nu ook alle klachten verzamelen van wat er speelt rondom de Brink. “Wat ik er mee ga doen, dat weet ik nog niet precies. Ik wil wel dat ze gehoord worden en denk dat het beter is ze te bundelen, dan allemaal individueel bij de gemeente aan te kloppen. Mensen kunnen mij mailen via bake@vdwbconsult.nl.”

Handtekeningen ophalen
Carla Voorn, initiatiefneemster van een van de handtekeningenacties, weet al wel wat ze gaat doen met de inmiddels al 2.250 handtekeningen. “We willen die overhandigen aan de gemeente. Dat willen we tijdens een happening op de Brink doen, met mensen uit de politiek erbij en inwoners. Wanneer, dat weet ik nog niet, maar dat laat ik zeker weten.” Inmiddels wordt ze geholpen door 14 anderen om bij de supermarkten in het dorp handtekeningen op te halen.

“Vrijdag staan we weer op twee punten op de markt, van 12.00 tot 17.00 uur. Zaterdag staan we van 8.00 tot 18.00 uur bij de Jumbo en de Albert Heijn. Dat is dan de laatste keer. We hebben dan 30 uur op plekken gestaan om handtekeningen op te halen.” Ze woont al 33 jaar in Laren. “Mijn hart ligt bij de Brink. Je moet die bomen niet kappen als het niet hoeft en volgens mij hoeft het niet. Een boom heeft 500 liter water per dag nodig. Doet dat eens keer 40, dan hebben al die bomen 20.000 liter water nodig. Ik ben natuurlijk geen expert, maar ik praat met heel veel mensen hierover en die zeggen dat het waterprobleem oplossen ook op een andere manier kan.”

Onder water
Briefschrijver Jan Aart Suijver zet ook zijn vraagtekens bij de kap van de bomen: “Ondertussen dringt zich temidden van alle commotie de vraag op, hoe erg het is als de Brink nog eens, of jaarlijks, onder water komt te staan. Erger dan het dagelijkse gemis van de Larense dorpsidentiteit?! Erger dan een dagelijkse blik op een dertien-in-een-dozijn ‘aangeharkt’ dorpspleintje met een grote kuil erin?!”

“Onze nieuwe burgervader heeft recent gewezen op het democratisch proces dat doorgang moet vinden. Dat is op zich wel juist, maar is tijdens de door hem genoemde inspraakbijeenkomsten gewezen, of ook maar gehint op de beweerde onvermijdelijkheid van het kappen van de 41 bomen?! En dàt in ons dorp waar zelfs een stelletje onbetekenende sparrenbomen moest worden gespaard? Gemeentebestuur, wees wijs, of liever: wijzer, en loop niet te ver voor het dweilorkest uit. Spaar de bomen, spaar de Brink, spaar ons cultureel erfgoed, spaar het monumentale dorpsgezicht zolang het kan. Inmiddels duizenden handtekeningen hebben het toch niet bij het verkeerde eind?”

Gedicht
Jos E.J. Tjebbes-Splint sluit zich daarbij aan in haar gedicht:

BRINKPLAN.

Laren, wat ‘n heerlijk dorp en ook zò mooi
het is wat je noemt ‘de Parel van het Gooi’
Het Singer-museum en de poffertjeskraam zijn overal bekend
en aan de prachtige Brink werd terecht de monumenten-status toegekend.
Geen weldenkend mens zou dan ook verwachten
dat men deze historische plek wil gaan verkrachten.
Het is toch niet te begrijpen of simpelweg te snappen
dat men liefst 41 bomen wil gaan kappen
en een wadi aanleggen om overtollig regenwater op te vangen
nou die donderbui zien de Laarders nù al hangen,
want de financiële zorgen van de gemeente in aanmerking genomen
vreest men dat er dan wel weer een OZB-verhoging aan zal komen.
Doch dat deze plannen zonder overleg met de inwoners worden gepresenteerd
wordt door hen niet op prijs gesteld en zeker niet gerespecteerd!

Schetsplan
Wethouder Ton Stam kon vanwege zijn vakantie niet reageren, maar wethouder Peter Calis neemt dat voor hem waar. “Er is door de raad en het college goed naar het schetsplan gekeken. Er zijn brede inspraakavonden geweest, waar mensen hun voorkeuren hebben uitgesproken. Van herinrichting van de Brink is al sinds 2015 sprake geweest. Er is gesproken over de monumenten en rodondendrons en we wilden dat meteen koppelen met waterbuffering. Ook daar zijn verschillende oplossingen voor bekeken.”

“Het gaat dus om veel meer dan alleen maar bomen kappen. Daar zit een plan achter en dat is tot stand gekomen na de inspraakavonden. Het besluit van de gemeenteraad is dan ook weloverwogen geweest. Ook wij horen natuurlijk alle geluiden van mensen die tegen zijn en daar zullen we ook naar luisteren. Het is echter ook onze verantwoording om het besluit uit te voeren en de Brink te verbeteren om deze ook aan de volgende generatie door te kunnen geven.”

Tot slot nog het filmpje van de 14-jarige Storm Boskma:


Meer berichten