Gratis workshop KlimaatGesprekken

  Natuur en Milieu

EEMNES - Klimaatcoaches Nienke Hendriks (1980) en Jan Portengen (1951) verzorgen zaterdag 19 september van 20.00 tot 22.00 uur in het Huis van Eemnes aan de Noordersingel 4 een gratis workshop KlimaatGesprekken.

Ze bekijken samen met de aanwezigen aan de hand van thema’s zoals wonen, reizen en eten hoe het er bij iedereen voorstaat.

Klimaatvriendelijke keuzes
“Het mooie hiervan is dat je door deze thema’s, die van toepassing zijn op ons allemaal, direct in verbinding staat met elkaar en dat je samen ontdekt wat je kunt doen om klimaatvriendelijke keuzes het nieuwe normaal te maken.”

“Je wordt je bewust van wat klimaatimpact is, hoe je je eigen ‘voetafdruk’ kunt verminderen en je leert ook nog eens om hierover het gesprek met anderen aan te gaan. Groener kan niet toch?” De kernwoorden humor, hoop en handelingsperspectief staan centraal.

Veranderaar
Nienke Hendriks is klimaatcoach en veranderaar in de gezondheidszorg. Ze woont in Diemen samen met zoon Julius (4), dochter Lois (6) en manlief Giso.

Nienke draagt graag bij aan het beperken van de klimaatverandering, door te doen wat ieder individu zelf in de hand heeft: het beperken van de eigen ‘footprint’ en door anderen te inspireren om zich hier ook voor te interesseren.

Samenleven

Klimaatcoach Jan Portengen is vader van 2 zoons; Sjoerd (39) en Jidde (35). Hij is al 41 jaar getrouwd met Ans en woonachtig in Muiden. Jan vindt het belangrijk dat mensen, dieren en planten in een goede onderlinge verhouding op deze planeet samenleven.

Daarom zet hij zich als Klimaatcoach voor Klimaatgesprekken in voor het behouden en versterken van de natuur en de biodiversiteit, ook in en om Gooise Meren.

Aanmelden
In verband met het maximumaantal bezoekers per event en om teleurstelling aan de deur te voorkomen is aanmelden voor deze avond verplicht. Dit kan aan de balie in het Huis van Eemnes of telefonisch via de helpdesk op
085 - 2085418 op werkdagen van 10.00 – 14.00 uur.

Geeft bij aanmelding duidelijk door dat het gaat om de gratis workshop KlimaatGesprekken op zaterdag 19 september in het Huis van Eemnes onder vermelding van je naam, telefoonnummer en emailadres. Aanmelden kan ook via de website www.bibliotheekgooienmeer.nl.

Meer berichten