De containers werden in 2019 ook geplaatst en ook toen maakte Vrienden van het Gooi bezwaar.
De containers werden in 2019 ook geplaatst en ook toen maakte Vrienden van het Gooi bezwaar. Foto: Bob Awick

Vrienden van het Gooi vecht vergunning Blaricum Beach aan

Natuur en Milieu

BLARICUM - Vrienden van het Gooi heeft een bezwaarschrift ingediend tegen de omgevingsvergunning die de gemeente Blaricum verleend heeft ten behoeve van Blaricum Beach. Daarnaast is er een voorlopige voorziening aangevraagd bij de rechter.

“De gemeente Blaricum heeft op 4 mei een omgevingsvergunning verleend om op het Stichtse strand zeven containers en een terras te plaatsen, ten behoeve van Blaricum Beach. Het voornemen is om deze na het weekeinde al in gebruik te nemen”, meldt de natuurbeschermingsorganisatie.

“De uitbater wordt geadviseerd om niet met de werkzaamheden te starten tot het bezwaartermijn van zes weken verstreken is. Daar is echter het besluit veel te laat voor”, gaat Vrienden van het Gooi verder.

Niet toegestaan
“Het plaatsen van de containers op deze plek is niet toegestaan, maar de gemeente maakt gebruik van een speciale uitzondering die de tijdelijke horecagelegenheid wel toe laat. De gemeente negeert daarbij een vonnis die de rechtbank in februari heeft uitgesproken.”

“Een vergelijkbare aanvraag voor een tijdelijk horecapaviljoen van tien jaar werd eerder door de rechter afgekeurd omdat er niet voldaan werd aan de eisen van het Natuurnetwerk Nederland (NNN).”

Beschermde natuur
Door het plaatsen van een horecavoorziening neemt het oppervlak van beschermde natuur af. Het plan van de gemeente was om dit te salderen met een nieuw aangewezen natuurgebied, het hondenuitlaatgebied langs de dijk en de wijk Blaricummermeent.

Vrienden van het Gooi: “De rechter heeft geoordeeld dat de gemeente daarvoor niet de juiste route heeft gevolgd. De saldering moet voldoen aan kwalitatieve eisen voordat er vergunningen kunnen worden afgegeven. Dat geldt dus ook voor de huidige aanvraag. Het blijkt dat de gemeente zich niets aantrekt van het oordeel van de rechter en daar zijn de uitbaters de dupe van.”

Recreatiestrand
Vrienden van het Gooi maakt zich al jaren sterk voor de bescherming van dit stuk kwetsbare natuur. “De gemeente wil graag een recreatiestrand realiseren en is bereid om daarvoor wetgeving en vonnissen te negeren”, stelt de organisatie.

Vrienden van het Gooi stelt dat zij de bescherming van dit gebied verdedigt en daarom het bezwaarschrift hebben ingediend en de voorlopige voorziening heeft aangevraagd.” Dat hebben we ook al gedaan toen er eerder horeca-containers werden geplaatst, dus de verassing is niet groot.”

Verkoopwagen
De vorige jaren is er gekozen voor een verkoopwagen. “Deze bescheiden en verplaatsbare oplossing is acceptabel. Wij erkennen als Vrienden van het Gooi dat het recreatiestrand een succes is en daar hoort ook wel een drankje of hapje bij. Maar dat moet wel met inachtneming van de spelregels die natuurvernietiging voorkomen.”

“Pas als de gemeente en de provincie samen een goede regeling hebben getroffen om op een andere plaats nieuwe vergelijkbare natuur te maken kan voor het Stichtse strand, kan een vergunning worden afgegeven. Maar tot nu toe wil de gemeente daar niet over meedenken.”

Afbeelding
Uitgebreide kunstexpositie bij Gijselman Exposities met diverse werken Cultureel 19 uur geleden
Afbeelding
Ex-stadsdichter Gerard Wortel en cellist Bas van Waard in Brinkhuis Cultureel 18 mei, 16:55
Afbeelding
Samen genieten van het Goede Buren Diner in Eemnes Mensen 18 mei, 12:42
Afbeelding
Thema Sint Jansprocessie ‘Op de weg van de Vrede’ Cultureel 18 mei, 07:32
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding dominee Job de Bruijn Mensen 17 mei, 16:32
Afbeelding
Aanpassingen tracé snelle bus in Blaricummermeent Algemeen 17 mei, 15:40
Afbeelding
Twee dagen schaapscheerdersfeest bij Goois Natuurreservaat Natuur en Milieu 17 mei, 07:30

Uit de krant