Partnerbijdrage

Nationaal Programma Regionale Energiestrategie

  Partnerbijdrages

In juni 2019 heeft de Nederlandse regering het klimaatakkoord gepresenteerd. Het is het Nederlandse antwoord op de afspraken die gemaakt zijn tijdens de klimaattop in Parijs in 2015. Hoofddoel van het klimaatakkoord is om gezamenlijk de CO² uitstoot in 2030 met de helft te verminderen ten opzichte van 1990. Iedereen, dus ook de Nederlandse regio's, zullen hieraan bijdragen.

Wat houdt RES in?

RES staat voor Regionale Energiestrategie en is een energiestrategie, opgesteld in een regionaal samenwerkingsverband tussen diverse regionale overheden. Ook de gemeente Laren doet mee aan de RES. De gemeente zit in de Noord-Hollandse Energieregio. Wie doen mee en wat zijn de taken van het samenwerkingsverband? 

In de Noord-Hollandse Energieregio zijn 33 Noord-Hollandse overheidsinstanties vertegenwoordigd. Dit gaat om 29 deelnemende gemeenten en de 3 waterschappen van de provincie. Samen de uitstoot van CO² terugdringen is een omvangrijke opgave die onder andere het duurzaam opwekken van energie behelst. De Noord-Hollandse energieregio moet, net als alle energieregio's in het land, zich bezighouden met de vragen waar en hoe het beste duurzame energie opgewekt kan worden en welke energiebronnen aangeboord moeten worden, zodat uiteindelijk woningen, gebouwen en hele wijken van het (fossiele) aardgas af kunnen. Er moet nagedacht worden of locaties ook maatschappelijk aanvaard worden en of één en ander financieel haalbaar is. De burger moet uiteindelijk wel kunnen kiezen voor de goedkoopste energieleverancier, maar dat deze toch volledig groen is. Uiteindelijk moet dit resulteren in een Regionale Energiertrategie (RES) per Nederlandse regio.

Hoe gaat het proces in zijn werk?

Er moet veel gebeuren om uiteindelijk tot een definitieve RES te komen. Helemaal omdat er in de Noord-Hollandse Energieregio 33 overheidsinstellingen vertegenwoordigd zijn. Tot juni 2020 is de Noord-Hollandse Energieregio bezig met het opstellen van een concept-RES. Wanneer het concept klaar is, wordt deze aangeboden aan het Rijk voor beoordeling. Ongetwijfeld zal het Rijk nog punten hebben die aangepast moeten worden. Ook op lokaal niveau zal er nog input komen. Uiteindelijk zal RES 1.0, zoals de definitieve RES zal heten, vanaf maart 2021 door de verschillende gemeenten ingevoerd moeten worden.

Iedereen kan meehelpen

De bedoeling van de RES is dat alle neuzen dezelfde kant op staan om tot het gezamenlijke doel te komen: in 2030 de helft aan CO² uitstoot verminderen en in 2050 geheel energieneutraal zijn. Hierbij mag iedereen input leveren, ook bedrijven en inwoners. Dit moeten lokale gemeentes in Noord-Holland zelf organiseren, zodat ieders wensen gehoord worden. Uiteraard mogen gemeenten ook zelf reeds lokale stappen ondernemen om al zoveel mogelijk duurzaam bezig te zijn. Zo zijn er in de regio Laren en Eemnes al de nodige maatregelen getroffen met betrekking tot windenergie en zonne-energie. Als alle energieregio's in Nederland aan de slag gaan met hun definitieve RES, zal Nederland in 2030 aan de klimaatdoelstellingen van Parijs kunnen voldoen.


Meer berichten