VVD en D66 Blaricum willen dinsdagavond debat over gemeentelijke herindeling | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Foto: Bob Awick

VVD en D66 Blaricum willen dinsdagavond debat over gemeentelijke herindeling

  Politiek

BLARICUM - VVD en D66 willen dinsdagavond 30 oktober een interpellatie houden over de brief van het college aan de minister Kajsa Ollengren met betrekking tot de gemeentelijke herindeling.

Met een interpellatie kunnen raadsleden inlichtingen van het college of de burgemeester vragen over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Eventueel kan via een motie een uitspraak van de raad worden verkregen. Een interpellatie gaat dus verder dan het stellen van mondelinge vragen.

"Het is onze bedoeling de brief ter discussie te brengen en met het college te debatteren aan de hand van vragen waarop wij graag een inhoudelijke antwoord wensen te krijgen. Anders vrezen we dat we als raad besturen over en voor de inwoners, maar niet naar de wensen van alle inwoners", aldus fractievoorzitters René Wiegel (VVD) en Carin Francken (D66).

Brevet van onvermogen
VVD en D66 willen met name weten welke maatregelen er de afgelopen jaren zijn genomen om de BEL samenwerking te verdiepen en de BEL organisatie te versterken. "Waar bestaat die verdieping van de samenwerking uit en wat is concreet het voordeel voor de burgers en waar heeft de versterking van de BEL organisatie toe geleid? Gezien het alsmaar hoog blijvende ziekteverzuim over de jaren, de vele vacatures en de noodzaak om tijdelijk dure krachten in te huren, de enorme investeringen die de afgelopen jaren noodzakelijk waren om de BEL Combinatie werkbaar te houden en de onlangs overgedragen uitvoering van de inning van gemeentelijke belasting aan de gemeente Huizen kan ons inziens toch niet gezien worden als excellent management maar valt eerder in de categorie brevet van onvermogen. Om maar niet te spreken van nieuw beleid en uitvoering van moties en amendementen die in de regel lang op zich laten wachten."

Verlamming
Ook wensen VVD en D66 vijf concrete voorbeelden waaruit blijkt dat de burger van Blaricum heeft geprofiteerd van de verdiepte samenwerking? En de fractievoorzitters vragen zich af of de BEL Combinatie wel een efficiënt orgaan is. "De ambtenaren worden aangestuurd door drie burgemeesters, negen wethouders, drie gemeentesecretarissen en 43 raadsleden!! Ons inziens brengt dit alleen maar verlamming hetgeen wij ook regelmatig horen uit het apparaat." En waarom wordt Eemnes wordt niet toegevoegd aan de provincie Noord-Holland, vragen VVD en D66 zich af.

VVD en D66 missen de onderbouwingen, grondige analyse ("alleen maar uit de heup schieten en stampvoeten dat elke gemeente zelfstandig wil blijven"). "In alle publicaties en gemeentelijke voorstellen wordt er conservatief gesproken over behouden van bestuurlijke zelfstandigheid. Dit gaat helemaal niet over de Blaricummer maar over het gemeentebestuur, over hun toekomst. Maar wat is nu eigenlijk beter voor de burgers? Gematigde schaalvergroting om een kwalitatief gemeentebestuur in te richten die goede contacten heeft met rijk en provincie of een in zichzelf gericht gemeentebestuur?"

De vergadering begint dinsdag om 20.00 uur en vindt plaats in het BEL Kantoor in Eemnes.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>