Gedeputeerde Jack van der Hoek bij de presentatie van het bestuurskrachtrapport in september 2016.
Gedeputeerde Jack van der Hoek bij de presentatie van het bestuurskrachtrapport in september 2016. (Foto: Carin van den Berg)

Provincie: 'Regionaal bestuurskrachtprobleem niet opgelost'

  Politiek

LAREN/BLARICUM - De provincie heeft bekend gemaakt dat ze de herindeling in de regio Gooi- en Vechtstreek stopzet in verband met een nieuw beleidskader van het Rijk. "De bestuurskrachtproblemen van de regio zijn hier niet mee opgelost", aldus de provincie.

De procedures voor gemeentelijke herindeling in de Gooi en Vechtstreek zijn gestart in 2017 en komen voort uit het verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken in 2013 aan de provincie om een advies te geven over een bestuurlijke oplossing voor de toekomst van Muiden en Weesp. Deze moest passen binnen een lange termijn perspectief voor de hele Gooi en Vechtstreek.

Regionale bestuurskracht
"Daarna zijn diverse onderzoeken uitgevoerd, waaruit bleek dat Weesp en Wijdemeren lokale bestuurskrachtproblemen hebben en er een gebrek is aan regionale bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek", aldus de provincie.

"De provincie is actief aan de slag gegaan om een oplossing te bieden. Alle gemeenten in de regio hebben aangegeven dat zij inzien dat de lokale of regionale bestuurskracht moet worden versterkt. Zij zijn het alleen niet eens over de manier waarop", stelt de provincie.

Verantwoordelijkheid
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Holland vinden dat het nu in de eerste plaats aan de gemeenten is om hun verantwoordelijkheid te nemen om samen met de minister van Binnenlandse Zaken een oplossing te vinden. GS wijzen daarbij op uitspraken van de minister in haar Thorbecke-lezing dat er ruimte is voor flexibiliteit, experimenten en niet-standaardoplossingen in het openbaar bestuur.

"Wij zijn benieuwd welke mogelijkheden de minister in die context wil onderzoeken om de bestuurskracht van de Gooi en Vechtstreek te versterken. Waar mogelijk zal de provincie Noord-Holland op verzoek daaraan meewerken, los van de verantwoordelijkheid van de provincie in het kader van de Wet arhi." 

Meer berichten