DAB zet in op bij-vriendelijk-beleid.
DAB zet in op bij-vriendelijk-beleid. (Foto: DAB)

DAB moties voor bij-vriendelijk beleid en Opgeruimd Blaricum

  Politiek

BLARICUM - Democratisch Alternatief Blaricum (DAB) dient 4 december tijdens de laatste raadsvergadering van 2018 nog twee moties in. De partij hoopt in iedere Blaricumse wijk een 'Opgeruimd Blaricum'-initiatief van de grond te krijgen ("gefaciliteerd en gepromoot door de gemeente") en dringt aan op een bij-vriendelijk beleid.

'Opgeruimd Blaricum' is - naast de landelijke initiatieven - een extra schoonmaakactie binnen de wijk. Doel is om eens per kwartaal de boel weer even gezamenlijk onder handen te nemen. "Hoe leuk is het om op de website van de gemeente Blaricum een overzicht te vinden van welke straten door vrijwilligers vrijgehouden worden van zwerfafval?", zegt Ramona Beemsterboer-van Urk Dam. Daarbij kan de klusaanhanger 'Samen Schoon' ingezet worden. "We hopen ook op de medewerking van de Blaricumse Ondernemers Vereniging (BOV) en daarnaast bijvoorbeeld van Malbak, Blaercom, Vitus en Bruis om na afloop van de schoonmaakacties de mensen bijvoorbeeld een kop koffie met een plak cake aan te bieden."
Met de motie 'Bij-vriendelijk beleid Blaricum' vraagt DAB aandacht voor de bijen. "Van de 358 wilde bijensoorten in Nederland zijn er in Blaricum nog maar 33 waarnemingen van 21 wilde bijensoorten gedaan." DAB wenst een beleid omtrent een bij-vriendelijk bermbeheer en gewasbescherming, vruchtbomen op plaatsen waar bomen vervangen moeten worden en (boeren)bedrijven aanzetten tot aanleg van stroken met bij-vriendelijke planten. Daartoe dient de gemeente wel het convenant 'Bij-vriendelijk handelen' te ondertekenen en zal artikel 2.64 moeten worden aangepast in de APV. Als de raad de motie goedkeurt zal DAB in januari aanvullend de motie 'Red de Bij' indienen waarin de gemeente wordt gevraagd de Nationale Bijenstrategie te tekenen.

Meer berichten