Hoge werkdruk voor ambtenaren vergunningen en handhaving in Laren | Laarder Courant
Wethouder Ton Stam.
Wethouder Ton Stam. (Foto: Bob Awick)

Hoge werkdruk voor ambtenaren vergunningen en handhaving in Laren

  Politiek

LAREN - De ambtenaren in Laren die zich bezighouden met vergunningen, toezicht en handhaving hebben regelmatig te maken met een te hoge werkdruk. Op verschillende onderdelen was er een tekort aan handjes.

Dat blijkt uit het Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 Jaarverslag Handhavingsuitvoeringsprogramma 2018 plus de zogenaamde raadsinformatiebrief van wethouder Ton Stam. "In het jaarverslag 2017 werd al aangegeven dat alertheid geboden is of gezien deze ontwikkelingen de werkdruk binnen aanvaardbare grenzen blijft of aanvullende maatregelen gaat vragen. In 2018 heeft deze ontwikkeling onverminderd doorgezet", aldus de wethouder.

Het bleek namelijk erg lastig om goede mensen binnen te halen. Positief is wel dat begin dit jaar de verschillende vacatures ingevuld te krijgen. Stam verwacht dat alle vrijgekomen vacatures zonder externe inhuur kunnen worden ingehuurd. 

Maar het afgelopen jaar is in Laren op onderdelen meer capaciteit ingezet dan beschikbaar. Dat geldt met name voor de juridische handhavingscapaciteit. Eind 2018 is een extra boa geworven om de inzet in het dorp op peil te houden. Voor dit jaar is daarom besloten het aantal boa's uit te breiden naar drie. 

Ook op het gebied van vergunningverlening was er een (te) grote werkdruk. Dit komt onder ander door het vertrek van collega's terwijl nieuwe, gekwalificeerde en ervaren mensen in de huidige markt moeilijk zijn aan te trekken. Door tijdelijk in te huren is de druk verdeeld, schrijft Stam.

Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet ligt over het algemeen genomen op koers. De controles zijn volgens opdracht uitgevoerd. In 2018 is onverminderd ingezet in preventieve en repressieve maatregelen. Dit jaar wordt de samenwerking met Hilversum doorgezet.

Opvallend is verder dat in Laren relatief veel juridische procedures spelen, met doorgaans inzet van advocaten. Dat leidde tot enkele tijdsintensieve zaken. Extra (juridisch) medewerkers aantrekken bleek niet eenvoudig. Desondanks zijn begin dit jaar twee vacatures juridisch medewerkers ingevuld. Stam verwacht dat op korte termijn ook de functie van bezwaar/- en beroep kan worden ingevuld. 

Meer berichten