De voormalige ambtswoning aan de Stationsweg 3.
De voormalige ambtswoning aan de Stationsweg 3. (Foto: Google Maps)

Geen hospice in te verkopen voormalige ambtswoning

  Politiek

LAREN - De voormalige ambtswoning aan de Stationsweg 3 wordt verkocht. Het voorstel van de gemeenteraad om er een hospice in te vestigen is niet haalbaar. Hier is geen markt voor.

Onderzoek heeft volgens de raadsbrief van wethouder Ton Stam opgeleverd dat Laren in een straal van 15 kilometer ruim voorzien is van bedden voor palliatieve terminale zorg.

Ruim voorzien
De koepelorganisatie rekent 4 tot 6 bedden per 100.000 inwoners en daarin wordt ruim voorzien. Zo participeert de gemeente Laren in het hospice in Huizen.

Daarnaast zijn er ook geen signalen dat iemand een dergelijk initiatief wil starten in Laren en blijkt exploitatie in de voormalige ambtswoningen niet mogelijk op grond van de geldende bestemming. Die is wonen.

Verkoop
"Op basis van voornoemde conclusie, heeft het college daarop besloten over te gaan tot verkoop van de woning aan de Stationsweg 3 te Laren. De verkoop van de woning geschiedt door een geselecteerde makelaar via een openbare en onvoorwaardelijke biedprocedure."

"De verkopend makelaar zal zorgdragen dat de verkoop van de woning bekend wordt gemaakt door het plaatsen van advertenties en het delen daarvan op het makelaars netwerk."

Makelaar
Het college gaat daarom nu op zoek naar een verkopend makelaar en zegt toe de raad over de voortgang te informeren. "De baten en lasten van de verkoop worden vooralsnog in het jaarrekeningsaldo van 2020 opgenomen."

Meer berichten