Foto: Pixabay

Vier Larense partijen: Onderzoek naar kernenergie in plaats van windmolens

  Politiek

LAREN - De gemeenteraad van Laren bespreekt morgen de concept Regionale Energie Strategie. VVD, Larens Behoud, Liberaal Laren en het CDA brengen daarbij een voorstel in om af te zien van windmolens in Laren, maar wel onderzoek te doen naar kernenergie.

In de Regionale Energiestrategie (RES) worden nationale afspraken uit het klimaatakkoord in de praktijk gebracht. Laren valt daarbij in de regio Noord Holland Zuid (NHZ), een van de 30 regio's die bezig is met een strategie.

Opdracht
De Gooi en Vechtstreek heeft als missie om 0.23 Terawattuur op te wekken en zo bij te dragen aan de landelijke opdracht van 35 Terawattuur hernieuwbare energie in 2030. In het raadsvoorstel wordt gevraagd om geen wensen en bedenkingen naar voren te brengen.

De vier Larense partijen dienen echter een voorstel in om daar van af te wijken. Zij willen wel wensen en bedenkingen inbrengen. Ze vinden het zoekgebied voor windmolens nabij het Larense Wasmeer onacceptabel vanwege de grote negatieve gevolgen voor de kwetsbare natuur. Eerder liet het GNR al weten er net zo over te denken.

Kernenergie
Ook het aanbrengen van zonnepanelen op parkeerterreinen in de bebouwde kom van Laren vinden VVD, Larens Behoud, Liberaal Laren en het CDA onnaceptabel. Als laatste willen de vier partijen dat kernenergie en de financiële doorberekening daarvan worden meegenomen in de Regionale Energie Strategie van Noord Holland Zuid.

De partijen hebben een meerderheid in de raad, maar pas morgenavond na de raadsvergadering zal duidelijk zijn deze wensen en bedenkingen als zodanig worden aangenomen door de gemeenteraad.

Meer berichten