De Brink in Laren, zoals hij er nu uitziet.
De Brink in Laren, zoals hij er nu uitziet. (Foto: Bob Awick )
schetsen

Raad nog niet razend enthousiast over plan Brink

  Politiek

LAREN - De gemeenteraad van Laren praat morgen over de herinrichting van de Brink. Het college vraagt of zij in wil stemmen met een inrichtingsschets en met het voorkeursmodel waarbij er in een verlaagd middengebied een waterberging kan komen.

De bewuste inrichtingsschets die werd gepresenteerd in de commissievergadering vorige week dinsdag en voorligt om gekozen te worden, is tot stand gekomen na een brede consultatie met bewoners. Zo waren er in mei en september vorig jaar bijeenkomsten over de herinrichting. Volgens het raadsvoorstel zouden de meeste aanwezigen tevreden zijn met de inrichtingsschets, waar ook de voorkeur voor de waterberging in een verlaagd middendeel in was meegenomen.

Levendig en functioneel
Uitgangspunt bij de consultatie was om van de Brink een levendig en functioneel gebied te maken. In het Centrumplan dat in 2017 is vastgesteld is door de raad al besloten om het gebied op te knappen, want de Brink is de loop der jaren 'sleets' geworden, zoals het raadsvoorstel het beschrijft.

Tekst gaat verder onder de afbeelding

De inrichtingsschets met het voorkeursmodel voor de waterberging in een verlaagd middendeel. (BDP.)

Bij de herinrichting is rekening gehouden met de poffertjeskraam die er in de zomer staat, met Wintervillage en Art Laren. Rondom de poffertjeskraam is een dorpserf voorzien van halfverharding, zeer geschikt ook als jeu de boulesbaan. Hier zou de ijsbaan met een kleiner Wintervillage in 'gepropt' kunnen worden. Zo krijgen gras en bomen de ruimte om te groeien.

Tekst gaat verder na de afbeelding

Zo zou Wintervillage gesitueerd kunnen worden. (BDP.)

Art Laren kan het centrale dorpsplein ook gebruiken als centrale plek, waar de centrale voorzieningen als horecapaviljoens een plek kunnen vinden. De kunstexpositie kan langs de randen van de Brink plaatsvinden, zodat aanvoer en opbouw kan plaatsvinden zonder door het gras te rijden. De nieuw aan te leggen, halfverharde paden, ontsluiten de expositietenten voor bezoekers. Beide organisaties zouden positief op de eerste schetsen hebben gereageerd, maar een en ander moet nog wel in detail besproken worden, liet de wethouder Ton Stam op vragen van commissieleden weten.

Tekst gaat verder na de illustratie

Zo zou Art Laren een plek kunnen krijgen. (BDP.)

Verder is ook nagedacht over de monumenten op de Brink: monument 1940-45, de Van Wulfenbank en de Mauvepomp. Bij de herinrichting krijgen deze een plek waar ze beter tot hun recht zouden komen. Monument 1940-1945 komt midden op het dorpserf. De Van Wulfenbank zou een centrale plek met zicht op de vijver verdienen. De Mauvepomp kan een klein stukje worden opgeschoven, zodat er ruimte omheen komt als de poffertjeskraam er staat.

Verdeeld
Bij het bespreken in de commissievergadering van vorige week dinsdag was de commissie zeer verdeeld over het plan. De ene partij omarmde het plan, met een paar kritische kanttekeningen, terwijl de andere zich afvroeg of het wel noodzakelijk was om nu wat met de Brink te gaan doen. Dit laatste vooral vanwege de benarde financiële positie. Het plan gaat namelijk 355.000 euro kosten, exclusief btw. Daar zit de waterberging nog niet eens bij.

Er leek zich wel een rode lijn af te tekenen in de commissie als het ging om het parkeren. De herinrichting kan met de parkeerplaatsen op dezelfde plekken, maar het onderzoeksbureau BDP. zocht uit wat bewoners willen. Van de 56 stemmen gaf 23 procent aan veel parkeerplaatsen te willen, maar 38 procent wil minder en 39 procent ziet liever helemaal niet geparkeerd worden op de Brink. De commissie heeft daar zo zijn eigen gedachten over en vindt minder parkeerplaatsen toch wel een dingetje.

Bomenkap
Ook de bomenkap die nodig is om een verlaagde waterberging te maken in het midden van de Brink kon niet overal op enthousiasme rekenen. Een waterberging op deze manier is goedkoper dan de twee andere alternatieven die zijn bekeken: een waterberging met kratten onder de brink of het uitgraven van de vijver en hier de mogelijkheid van extra wateropvang creëren. Het kappen van de bomen biedt wel de gelegenheid om andere bomen dan eiken aan te leggen en geeft lucht en licht aan de Brink. De wethouder wilde wel bomen van enige importantie toezeggen, in plaats van kleine stammetjes, als dat kan binnen het budget.

Verder waren er nog veel vragen en onzekerheden en wist de commissie niet zo goed wat het nu de bedoeling van behandeling in de raad zou zijn, al stond het al wel geagendeerd en wordt het dus ook morgen besproken. Veel commissieleden gaven aan nog graag een tussenstap te willen, voordat iets verder wordt uitgewerkt. Een bijeenkomst van de klankbord vanuit de raad werd aangedragen als een mogelijkheid om vanuit de raad nog een aantal dingen aan het plan te finetunen.

Vragen
Inmiddels hebben oppositiepartijen Liberaal Laren, CDA, D66 en Groen Laren ook nog extra vragen gesteld over het plan. Veel daarvan gaan om de financiële gevolgen, ook in samenhang met de rest van het Centrumplan en andere maatregelen tegen waterlast. Als de raad morgenavond instemt met het plan, laat de wethouder het plan en de bijbehorende kosten verder uitrekenen en komt daarna met een definitief ontwerp nog langs bij de raad voor groen licht.

Meer berichten