<p>De rust rond de bomenkap op de Brink lijkt teruggekeerd, maar voor hoelang? (Foto: Carin van den Berg)</p>

De rust rond de bomenkap op de Brink lijkt teruggekeerd, maar voor hoelang? (Foto: Carin van den Berg)

Burgemeester wil duidelijkheid scheppen in discussie rond Brinkplan

  Politiek

LAREN - Burgemeester Nanning Mol heeft via de website van de gemeente Laren duidelijk gegeven over het vervolgproces rondom de herinrichting van de Brink. Ook hij zag dat er veel discussie was over de ‘inrichtingschets Herinrichting Brink’ nadat deze door de gemeenteraad op 24 juni werd aangenomen.

“De herinrichtingsschets is door de gemeenteraad van Laren, het hoogste orgaan van de gemeente, vastgesteld. Daaraan wordt dus uitvoering gegeven door het college en de organisatie. Van vertraging of uitstel is dan ook geen sprake, wel van zorgvuldigheid en heldere stappen in het participatieproces voor inwoners”, meldt hij daar.

Betrokkenheid
“Er is al veel betrokkenheid geweest bij de plannen voor herinrichting van de Brink en die blijft ook. Dat is begrijpelijk. Het college blijft daarom inzetten om alle inwoners van Laren goed te informeren. Door ruimte te geven aan betrokkenheid van inwoners wordt de raad in staat gesteld een weloverwogen vervolgbesluit te nemen. Pas na het definitieve raadsbesluit wordt met de uitvoering gestart.”

Hij wijst in zijn bericht ook op de motie die door de raad is aangenomen, waarin het college wordt opgeroepen het plan uit te werken met wensen en adviezen van een klankbordgroep te formeren uit de raad. “Het college voelt zich in principe gehouden de motie van de raad uit te voeren, zoals die is aangenomen, maar moet zich na de zomer nog beraden op de wijze waarop daaraan invulling wordt gegeven, bijvoorbeeld met een meer uitgebreide samenstelling.”

Wethouder
Die uitbreiding had wethouder Peter Calis ook toegezegd tijdens de ledenbijeenkomst van Larens Behoud, die werd gehouden in het weekeinde voordat de verklaring van de burgemeester op de website kwam volgens het persbericht van de partij. Daar zou de wethouder ook hebben toegezegd ‘erop toe zal zien dat besluitvorming en uitvoering pas plaats zal vinden nádat de ledenvergadering van Larens Behoud zich kan vinden in de uitwerking van het schetsplan.’

En daar barstte dan ook een bom over los. Het is niet gebruikelijk dat een wethouder zoiets doet en de wethouder laat dan ook desgevraagd weten dat dit niet is wat hij in ieder geval heeft bedoeld. “Door corona is de steunfractie van Larens Behoud, die een brede afspiegeling van de partij vormt, niet echt bij elkaar geweest. Zij hadden er graag voor de behandeling van de raad iets van willen vinden. Voordat het definitieve plan in de gemeenteraad komt, kunnen zij, net als alle andere inwoners, kennis nemen van deze plannen en daar iets van vinden”, zegt hij.

Consternatie
Hij vindt het erg vervelend dat er zoveel consternatie is ontstaan. “Larens Behoud heeft juist indertijd een plan overhandigd om de Brink aan te pakken. Dit hebben we ook meegenomen in het coalitieakkoord. Er zijn inspraakavonden geweest en daar hebben inwoners hun zegje kunnen doen en van daaruit is die inrichtingsschets ontstaan. Deze is dus breed gedragen door de bevolking. Bij de behandeling is er niemand komen inspreken en niemand heeft een brief geschreven. Het plan is aangenomen door een meerderheid van de gemeenteraad, namelijk door Larens Behoud, VVD en GroenLaren.”

Politiek leider Karel Loeff zegt ook dat er binnen zijn fractie geen discussie over het plan is geweest. “Dat wil niet zeggen dat we over alles even blij waren. Wij vinden dat er nog eens goed gekeken moet worden naar het parkeren bijvoorbeeld. We hebben daarom ook die motie ingediend om met een klankbordgroep uit de raad nog eens te kijken met experts naar hoe het verder ingevuld kan worden. We willen juist niet dat dit een politieke discussie wordt. Dat deze klankbordgroep breder wordt getrokken vinden wij prima.”

Tegenstanders
Hij realiseert zich dat er binnen zijn partij tegenstanders zijn als het gaat om de bomenkap die bij het opknappen van de Brink plaats gaat vinden. “We hebben goed geluisterd wat er is gezegd. Het plan wordt nog als definitief plan uitgewerkt met de kosten en hoe het er dan echt uit gaat zien. Het is interessant om te zien hoe dat gaat lopen. Inzichten kunnen natuurlijk veranderen, het kan te duur worden. We gaan het zien, maar voeren graag de discussie op basis van argumenten.”

Coalitiegenoot VVD blijft ook rustig onder alle commotie. Johan de Bondt laat weten dat wat er bij Larens Behoud gebeurd een interne partijgelegenheid is. “Ik begrijp dat er een soort toezegging is gedaan dat er ook buitenstaanders in de klankbordgroep zouden moeten komen. Daar heb ik geen bezwaar tegen. We moeten wel overleggen wie dat dan zijn. Om alleen tegenstanders te betrekken lijkt weinig zinvol. We moeten ook nog goed kijken welke bomen ook echt weg moeten, maar je moet niet bang zijn om een boom te kappen en deze te vervangen door een jonge gezonde boom. Er zitten echt bomen tussen die behoorlijk zijn aangetast.” De roep om een extra raadsvergadering, die D66’er Nico Wegter deed, ondersteunt hij niet. “We kijken straks naar het uiteindelijke resultaat en beoordelen die dan.”

Hele dorp
Jacqueline Timmerman van Liberaal Laren ziet ook niets in een extra raadsvergadering. “Wat de wethouder op een besloten ledenvergadering van zijn partij roept is zijn eigen verantwoordelijkheid. Het is wel zo dat als hij iets anders doet dan wat de gemeenteraad heeft besloten, hij een groot probleem heeft. Dan zullen wij hem daarop aanspreken. Hij is wethouder voor het hele dorp en hij zit er voor alle bewoners. Als niet klopt wat er in het persbericht stond, dan had hij dat beter meteen kunnen zeggen en niet toen hij erop werd aangesproken. Dat is niet de openheid die je wilt van een wethouder.”

Haar partij is groot tegenstander van de plannen en spande in een protest twee weken geleden nog linten om de bomen die gaan verdwenen. “Dat leeft wel. De volgende dag waren de linten weg en net toen we hadden besloten om ze weer terug te hangen, kregen we bericht dat twee mensen dat al hadden gedaan: Leo Vos en Carla Voorn. Die laatste is ook een handtekeningenactie begonnen. Ook heeft een 14 jarige jongen een filmpje gemaakt met mooie beelden uit Laren, waarop de bomen met het lint te zien zijn. Daarbij hoor je het nummer Het Dorp van Wim Sonneveld. Prachtig. Dat nummer hoor je ook op onze site en Facebook. Daar staan wij voor. Zorgen dat een volgende generatie ook nog van Laren kan genieten.” Ook zij wacht af wat er gaat gebeuren.

Voorlopig lijkt er nu wel helderheid te zijn over hoe het proces verder gaat lopen, precies wat de burgemeester voor ogen had, en is de rust even teruggekeerd. In ieder geval voor het politieke reces tijdens de vakantie.

Meer berichten