<p>Naast bezuinigingen, wordt er ook ge&iuml;nvesteerd in bijvoorbeeld het opknappen van de Braadkamp.</p>

Naast bezuinigingen, wordt er ook geïnvesteerd in bijvoorbeeld het opknappen van de Braadkamp.

(Foto: Bob Awick)

Eemnesser begroting 2021: ‘Allemaal iets zuiniger, dan gaan we het redden’

  Politiek

EEMNES - Het college van Eemnes heeft de programmabegroting 2021 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden om te behandelen in de raadsvergadering van 26 oktober. De gemeente moet komende jaren de broekriem aanhalen, net als veel andere gemeenten in Nederland. In 2021 moet al een half miljoen worden ingeleverd op de begroting.

Net als voor veel andere gemeenten komen er ook voor Eemnes moeilijke jaren aan. Dat heeft vooral te maken met de gelden vanuit het Rijk. Driekwart van de gemeentelijke financiën is afkomstig van het Rijk.

Het Rijk stelt minder geld beschikbaar en dat heeft invloed op de inkomsten van de gemeente. De totale inkomsten van Eemnes in 2021 zijn 28,5 miljoen euro, de begrote uitgaven zijn 29,2 miljoen. Het verschil komt de gemeente tekort.

Iedereen
Burgemeester Van Benthem: “De uitdaging is om te komen tot een sluitend huishoudboekje voor de komende jaren zonder belastingverhoging, buiten de inflatie.”

“Dat kan door minder uit te geven waarbij iedereen een klein stapje terug doet: sportverenigingen, subsidies, afvalverwerking. Allemaal iets zuiniger. Dan gaan we het redden zonder grote belastingverhogingen of bezuinigingen.”

Meest kwetsbaren
Het college wil zoveel mogelijk Eemnesser instellingen ontzien en buiten schot houden. In de voorgestelde bezuinigingen komt de grootste last ook niet te liggen bij de meest kwetsbaren, zoals ouderen en jeugd.

Er wordt vooral gekeken naar slimme maatregelen, zoals het hergebruiken van scootmobielen en rolstoelen. Of het beschikbaar houden van een aangepaste woning en door de sportsubsidies eerlijk te verdelen.

Prioriteiten
In de bezuinigingsopgave zijn er prioriteiten gesteld voor verkeersveiligheid en wegonderhoud. Zoals het opknappen van de Braadkamp en het Plantsoen. Maar ook het opwaarderen van de fietspaden.

Verder zal gekeken worden naar de oversteek op de Laarderweg bij de Minnehof en het verbeteren van de aansluiting met de A27, bij het BP-station. Ondanks dat er fors moet worden bezuinigd, zijn er ook investeringen nodig.

Gemeenteraad
De gemeenteraad vergadert 26 oktober over de begroting. Vanwege de landelijke RIVM-maatregelen zijn er geen bezoekers toegestaan op de publieke tribune. Geïnteresseerden kunnen wel meeluisteren met de vergadering via de gemeentelijke website.

Insprekers kunnen contact opnemen met de griffier van de gemeente. Kijk daarvoor op www.eemnes.nl/bestuur/gemeenteraad/inspreken.

Meer berichten