<p>Wethouder Karin van Hunnik.</p>

Wethouder Karin van Hunnik.

(Foto: Bob Awick)
Update

Wethouder Karin van Hunnik legt functie neer

  Politiek

LAREN - Wethouder Karin van Hunnik heeft vandaag de gemeenteraad geïnformeerd dat zij per direct haar functie als wethouder neerlegt. In de brief, die hieronder staat, meldt zij dit doet op grond van persoonlijke afwegingen, nu duidelijk is wat er in de huidige setting haalbaar is.

Vanaf 2018 was Karin van Hunnik als wethouder onder andere verantwoordelijk voor het sociaal domein en vertegenwoordigde ze de gemeente Laren in het Algemeen Bestuur van de Gooi & Vechtstreek.

College betreurt beslissing
Het college betreurt haar beslissing, maar wil haar hartelijk danken voor haar betrokkenheid en inzet de afgelopen 2,5 jaar van haar wethouderschap op de portefeuilles jeugd, welzijn, onderwijs, sociale zaken, brinkhuis/bibliotheek, volksgezondheid en cultuur. Het college zal voorlopig haar taken waarnemen.

De brief:

Sinds mijn benoeming door de Raad in 2018, en de aanvaarding daarvan van mijn kant, heb ik met veel inzet en betrokkenheid mijn taak als wethouder opgenomen en de, binnen de collectieve verantwoordelijkheid van het College, tot mijn portefeuille behorende dossiers en verantwoordelijkheden uitgevoerd. Daarnaast heb ik de vertegenwoordiging van het College van Laren middels het bestuurslidmaatschap Algemeen Bestuur van de regio Gooi en Vechtstreek en het regionaal voorzitterschap portefeuillehouders Jeugd en Onderwijs uitgevoerd.

ln de afgelopen ruim 2,5 jaar van mijn wethouderschap is, binnen de grenzen van het mogelijke, samen met de betrokken ambtenaren invulling en uitvoering gegeven aan mijn primaire verantwoordelijkheden. Ook in de regio zijn verschillende zware en voor Laren belangrijke richtinggevende dossiers in houdelijk gerealiseerd.

De afgelopen week heb ik persoonlijk, naar aanleiding van recente gebeurtenissen, deze periode wederom de revue laten passeren. Daarbij werd voor mij nogmaals duidelijk dat er sinds mijn benoeming tot wethouder niet alleen zaken waren gerealiseerd, mijn ervaring in de te vervullen rol is gegroeid, maar zich tevens scherp heeft afgetekend wat in de huidige setting haalbaar is.

Dat heeft ertoe geleid dat ik de beslissing heb genomen om op grond van ,persoonlijke afwegingen,, conform artikel43 Gemeentewet, per onmiddellijke ingang mijn ontslag te nemen en mijn functie neer te leggen. Tot uiterlijk L december 2020 zal ik zorgdragen voor overdracht.

Deze kennisgeving geschiedt alleen op schrift, zoals het genoemde artikel regelt, ik zie om mijn moverende redenen af van het geven van een persoonlijke toelichting in de Raad.

Vanochtend heb ik naast de voorzitter van het College en de Raad, de fractievoorzitter en bestuursvoorzitter van mijn partij geïnformeerd, alsmede de voorzitter van het Algemeen Bestuur van de regio. Verdere formele communicatie zal van mijn kant niet plaatsvinden.

De Raad bedank ik voor de contacten in de afgelopen periode en wens ik het allerbeste toe in de resterende periode tot de gemeentelijke verkiezingen.

UPDATE

Reactie Larens Behoud:

Wethouder Karin van Hunnik heeft vandaag laten weten dat zij op grond van persoonlijke afwegingen per direct haar functie als wethouder neerlegt. Vanaf 2018 was zij namens Larens Behoud onder meer verantwoordelijk voor onderwijs, cultuur en het sociaal domein en vertegenwoordigde ze de gemeente Laren in het Algemeen Bestuur van de Gooi & Vechtstreek.

Het bestuur van Larens Behoud heeft begrip voor haar beslissing maar betreurt haar beslissing zeer.

Gelukkig blijft Karin als lid betrokken bij de partij en zal zij in de toekomst haar talent en betrokkenheid voor het sociaal domein op een andere wijze invulling geven. 

Bestuur en leden van Larens Behoud zijn Karin van Hunnik grote dank verschuldigd voor haar betrokkenheid en inzet in de afgelopen 2,5 jaar op de portefeuilles jeugd, welzijn, onderwijs, sociale zaken, brinkhuis/bibliotheek, volksgezondheid en cultuur. 

Het college zal haar taken voorlopig waarnemen.

Meer berichten