Een impressie van de gewenste nieuwbouw van Albert Heijn aan de Huizerweg in Blaricum.
Een impressie van de gewenste nieuwbouw van Albert Heijn aan de Huizerweg in Blaricum. Foto: AH Blaricum

Gemeente Blaricum vergadert over uitbreiding Albert Heijn

Politiek

BLARICUM - De gemeente Blaricum spreekt volgende week dinsdag in het Ronde Tafelgesprek online over het voorstel dat Albert Heijn aan de Huizerweg de gelegenheid geeft om uit te breiden.

In het raadsvoorstel staat te lezen dat de eigenaar van de Albert Heijn sinds 2012 in gesprek is met de gemeente over deze uitbreiding. 

Meest logische
‘Daarbij zijn in het verleden ook verplaatsingsalternatieven besproken. In de door de gemeenteraad op 5 juli 2016 vastgestelde Centrumvisie voor Blaricum is de voorkeur uitgesproken voor uitbreiding op de huidige locatie. Binnen de kern is uitbreiding op de bestaande locatie ook de meest logische keuze’, gaat het voorstel verder.

In de Centrumvisie Blaricum staat dat een goed functionerende supermarkt met voldoende parkeermogelijkheden cruciaal is voor een vitaal centrum. Om die reden heeft de eigenaar van de Albert Heijn vorig jaar de twee naastgelegen panden kunnen verwerven.

Blushing
Dit betreft het pand waar Blushing nu in is gevestigd en de achtergelegen vrijstaande woning. Door deze twee panden aan te kopen is uitbreiding op de bestaande locatie mogelijk geworden, waarbij gelijktijdig het parkeerterrein met 12 parkeerplaatsen vergroot kan worden.

Op 1 december 2021 is hiervoor de aanvraag voor omgevingsvergunning ontvangen. Deze aanvraag is in strijd met het vigerende bestemmingsplan. Voor de uitbreiding is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld omdat het voorgenomen bouwplan niet past in het bestemmingsplan.

Bouwhoogte
Dit komt omdat buiten de aangegeven bouwvlakken wordt gebouwd en de bouwhoogte wijkt op een aantal punten af van de bouwhoogten die het bestemmingsplanstaat aangeven.

‘Om mee te kunnen werken aan het verzoek is een afwijking van het bestemmingsplannodig op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Van deze bevoegdheid van het college kan alleen gebruik worden gemaakt als de gemeenteraad een verklaring van geen bedenking afgeeft.’

Geen bedenkingen
Daarom vraagt het college de gemeenteraad nu voor het uitbreiden van de Albert Heijn aan de Huizerweg 8 een (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven.

In het raadsvoorstel staat dat er over de uitbreiding op de bestaande locatie veel (voor)overleg heeft plaatsgevonden. Over de uitbreiding van de Albert Heijn is regelmatig overleg geweest met het college. ‘Daarnaast zijn de plannen voor uitbreiding op de bestaande locatie op 2 februari 2021aan de gemeenteraad gepresenteerd.’

Welstand
‘Ook is de wens voor uitbreiding als vooroverlegplan besproken met de welstandscommissie. Al deze gesprekken hebben geleid tot het plan wat nu voorligt en waarvoor de gemeenteraad wordt gevraagd de (ontwerp) verklaring van geen bedenkingen af te geven.’

De Albert Heijn wil uitbreiden om toekomstbestendig te zijn en heeft de afgelopen maanden met veel betrokkenen gesproken. De input van gesprekken heeft al geleid tot aanpassingen in het plan. 

Verfijnd
Het huidige plan is volgens het raadsvoorstel verfijnd ten opzichte van een eerdere getoonde plan. ‘Het is lager en past beter in het dorpse karakter van Blaricum.’

In het plan worden op de bovenverdieping drie appartementen gerealiseerd. Dit is nodig om het plan economisch haalbaar te maken.

Woonvisie
Deze appartementen hebben gemiddeld een bruikbaar vloeroppervlak van circa 75 m2. Dat is meer in de lijn van de vastgestelde woonvisie dan een eerder plan, waar grotere appartementen waren opgenomen.

Het plan voorziet ook in een uitbreiding van de parkeerplaats. Deze gaat van 28 naar 40 parkeerplaatsen. Het aantal stallingsplaatsen voor fietsen wordt verdubbeld naar 60.

!
Afbeelding
Eemjazz weer te bewoneren in de Johanneskerk Cultureel 17 aug, 17:15
Afbeelding
Sluis Blaricummermeent moet beperkt schutten door droogte Natuur en Milieu 17 aug, 12:23
Afbeelding
Openbare laadpaal in de BEL-gemeenten vaak dichtbij Natuur en Milieu 16 aug, 17:25
Afbeelding
Jazz Festival terug in Laren Cultureel 16 aug, 12:12
Afbeelding
Noodkreet Voedselbank voor een Algemeen Coördinator en ruimte voor winteropslag Algemeen 15 aug, 13:48
Afbeelding
Feestelijk borrel voor Larense vrijwilligers Buurt & wijk 15 aug, 07:56
Afbeelding
Carminis Consort met ‘Cantate et Laudate’ Cultureel 14 aug, 15:56

Uit de krant