Afbeelding

Discussie over bestemming tennispark; nieuwe padelbanen of seniorenhofje

Politiek

EEMNES - De gemeenteraad van Eemnes was het bij de vaststelling drie jaar geleden van de woonvisie het met BasBEL eens dat er te weinig woningen zijn voor het snel groeiende aandeel senioren.

De raad voegde daarom als prioriteit een onderzoek toe naar de mogelijkheid van seniorenwoningen in de buurt van de nodige voorzieningen.

Enige locatie
De plek van het tennispark, tussen de winkels en het Huis van Eemnes, blijkt de enige locatie voor seniorenwoningen binnen ‘rollator-afstand’ van de benodigde voorzieningen. Die mogelijkheid lijkt te verdwijnen.

De raadscommissie heeft namelijk onlangs het voorstel besproken om Tennisvereniging Eemnes 125.000 euro subsidie te geven.

Lening
De vereniging vraagt daarboven op nog hetzelfde bedrag als lening met een looptijd van 20 jaar. De vereniging wil onder meer vier nieuwe padelbanen aanleggen en de tennisbanen vernieuwen.

“Door de lange looptijd van de voorgestelde lening, zal een verhuizing van het tennispark lastig worden én raken de seniorenwoningen bij de voorzieningen uit zicht. Voor de Eemnesser senioren is het onbegrijpelijk”, laat de BasBel weten. 

Cultuur-sport-boulevard
De tennisvereniging wil graag  op de door het college genoemde ‘Cultuur-sport-boulevard’ in Eemnes blijven.

“Dat woningen voor senioren met een rollator een stuk verder van het centrum komen is niet zo erg. Voor iedereen is beweging nodig,” zegt Maarten Hermans, voorzitter van de Tennisvereniging Eemnes.

Financieel onhaalbaar
Het enige tegenargument is dat het financieel onhaalbaar zou zijn. De commissie vroeg zich af of het college wel juiste informatie had gegeven.

BasBEL betoogde namelijk met cijfers uit de opbrengst van het seniorenhofje het de gemeente geld oplevert. Terwijl de gevraagde subsidie voor de tennissers de gemeenschap van Eemnes geld kost.

Geen kans
BasBEL wil dit alsnog in een andere bijeenkomst uitleggen, maar kreeg daar geen kans voor van de wethouder.

De commissieleden van de CDA en D66 wilden graag weten wat nu waarheid is. Zij pleitten ervoor seniorenvereniging BasBEL gelegenheid te geven de cijfers uitgebreider te presenteren in een ‘Ronde’, een informatiebijeenkomst voor raadsleden.

Agenda gemeenteraad
PvdA-wethouder De Boer ging daar niet op in. Op 31 januari staat een definitief voorstel over de subsidie voor de tennisvereniging op de agenda van de gemeenteraad.

Afbeelding
Uitgebreide kunstexpositie bij Gijselman Exposities met diverse werken Cultureel 20 uur geleden
Afbeelding
Ex-stadsdichter Gerard Wortel en cellist Bas van Waard in Brinkhuis Cultureel 18 mei, 16:55
Afbeelding
Samen genieten van het Goede Buren Diner in Eemnes Mensen 18 mei, 12:42
Afbeelding
Thema Sint Jansprocessie ‘Op de weg van de Vrede’ Cultureel 18 mei, 07:32
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding dominee Job de Bruijn Mensen 17 mei, 16:32
Afbeelding
Aanpassingen tracé snelle bus in Blaricummermeent Algemeen 17 mei, 15:40
Afbeelding
Twee dagen schaapscheerdersfeest bij Goois Natuurreservaat Natuur en Milieu 17 mei, 07:30

Uit de krant