Marcus van den Brink, fractievoorzitter en raadslid PvdA Eemnes.
Marcus van den Brink, fractievoorzitter en raadslid PvdA Eemnes. Foto: Bob Awick

PvdA Eemnes roept College op tot leiderschap en daadkracht

Politiek

EEMNES - De PvdA vraagt zich al maanden af waar het plan blijft voor een stevig sociaal vangnet, zoals men dat in Eemnes gewend is? In de Raad van 26 september kwam de PvdA daarom met twee moties om het College te motiveren in actie te komen. 

De belangrijkste motie betreft het bestrijden en voorkomen van armoede. Veel mensen zijn niet meer zeker van hun bestaan en als de landelijke cijfers op het inwoneraantal van Eemnes worden toegepast, zijn er meer dan 500 volwassenen en kinderen die onder de armoedegrens leven in Eemnes. Dat aantal neemt de komende maanden alleen nog maar toe en daarom roept de PvdA het College op om met een Noodplan Armoede te komen. Volgens de PvdA kan er al veel ellende worden voorkomen met huurkortingen voor slecht geïsoleerde huizen, het vervangen van energievretend witgoed, het afschaffen van de kostendelersnorm en het stoppen van de controle op giften aan mensen in de bijstand.

Energiemaatregelen die doel treffen
De tweede motie betreft een stimulans voor specifieke maatregelen om mensen te helpen hun huis energie zuiniger te maken. De regelingen tot nu toe bereikt volgens de PvdA te weinig mensen. Inwoners kunnen de regelingen niet gemakkelijk vinden en wat de partij betreft, mogen de voorwaarden voor deelneming ruimhartiger. Ook kunnen de huidige regelingen doeltreffender en verder uitgebreid.

Kloof in samenleving
Tot slot zal de PvdA over de boerenacties aan de orde stellen dat er veel mensen in Eemnes zijn, die zich er aan ergeren dat overal langs de openbare wegen blauw-wit-rode plastic linten om bomen en lantaarnpalen hangen. De negen meter hoge stro-pop in een weiland bij de entree van Eemnes staat met een sip gezicht en een omgekeerde vlag op zijn buik is een stoorzender. Veel mensen durven zich hierover niet uit te spreken in het agrarische dorp met veel felle boeren, dat vindt de PvdA jammer. “Het College van B&W zou zich dit kunnen aantrekken en iets moeten doen aan de kloof die de samenleving dreigt te splijten. De overheid moet mensen aan elkaar verbinden, juist ook als de belangen of meningen verschillend zijn”, aldus Marcus van den Brink, fractievoorzitter PvdA Eemnes.

Uit de krant