Afbeelding
Foto: Pixabay

Gemeenteraden praten over investeren in toekomstbestendige BEL Combinatie

Politiek

BEL - De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren bespreken eind oktober en begin november de begrotingen. 

De raden praten dan ook over het verzoek van het bestuur van de BEL Combinatie om 2 miljoen euro te investeren in de BEL Combinatie. Dit is nodig om de organisatie toekomstbestendig te maken.

Vijftien jaar samenwerking
Blaricum, Eemnes en Laren zijn drie zelfstandige gemeenten die gezamenlijk worden ondersteund door 200 ambtenaren van BEL Combinatie. Al bijna vijftien jaar werken de gemeenten op deze manier samen. 

De ambtelijke organisatie is flexibel en in staat om grote crises zoals corona en de opvang van Oekraïense vluchtelingen het hoofd te bieden. 

Achterstallig onderhoud
Zoals elke gemeente heeft ook de BEL Combinatie haar uitdagingen. Er is lang niet geïnvesteerd in de BEL Combinatie. Dit komt mede door corona waardoor er sprake van achterstallig onderhoud is. 

Er moet geïnvesteerd worden om optimale dienstverlening aan inwoners te kunnen blijven bieden. En om stabiel en toekomstbestendig te zijn om nieuwe uitdagingen op te kunnen pakken. Het BEL bestuur vraagt de gemeenteraden om in ieder geval ruim 2 miljoen euro te investeren om deze ambitie te realiseren.

Ontwikkelingen
Er zijn veel ontwikkelingen in onze samenleving waar ook de BEL gemeenten mee te maken hebben. Een paar voorbeelden zijn:

- Nieuwe wet- en regelgeving, denk hierbij aan de omgevingswet.
- Onverwachte situaties, bijvoorbeeld corona of vluchtelingen opvang.
- De bewonersbetrokkenheid wordt steeds belangrijker.
- Een turbulente arbeidsmarkt.

De BEL Combinatie heeft momenteel te weinig medewerkers om goed met al deze ontwikkelingen aan de slag te gaan. Daarom vragen zij extra formatie om de dienstverlening aan inwoners nog beter te maken en efficiënt en effectief de nieuwe ontwikkelingen op te pakken.

Geld
Het BEL bestuur vraagt onder meer geld voor meer ambtelijke capaciteit. Zoals het aantrekken van (extra) medewerkers voor inkoop, voor mensen op de financiële afdeling, om inwonersbetrokkenheid te organiseren en voor toezicht en veiligheid. Het BEL bestuur vraag de raden ook om te investeren in:

-Moderne IT hulpmiddelen
-Goede inrichting werkomgeving en ondersteunende IT, zodat medewerkers beter digitaal kunnen overleggen en inwoners bijvoorbeeld ook via video raadsvergaderingen kunnen volgen
-In opleidingen en trainingen voor huidige medewerkers, zodat ze nog professioneler worden
-In arbeidsmarktcommunicatie en aantrekkelijk werkgeverschap om goede en nieuwe medewerkers te werven en te behouden. 
-In veiligheid, bijvoorbeeld om cybercrime tegen te gaan
-In actuele en toegankelijke websites.

Inwoners
Wat gaan inwoners merken van de gevraagde investeringen?

- In ieder geval een verbeterde dienstverlening. Bijvoorbeeld zodat inwoners meer digitaal diensten kunnen afnemen (als daar behoefte aan is). En dat inwoners op de momenten waarop ze zelf willen hun vragen aan de gemeenten kunnen stellen. Dus (digitaal) ruimere openingstijden
- Meldingen worden sneller en adequater opgepakt
- De informatievoorziening op de websites wordt toegankelijker en begrijpelijker
- Betere samenwerking met inwoners en modern ingerichte ruimtes voor ontmoeting tussen gemeenten en inwoners.

Uit de krant