Wethouders Bert Rebel (Huizen), Jan van Midden (Laren) en Anne-Marie Kennis (Blaricum).
Wethouders Bert Rebel (Huizen), Jan van Midden (Laren) en Anne-Marie Kennis (Blaricum). Foto: Bob Awick

Gemeentelijke belastingen Blaricum en Laren straks via gemeente Huizen

Politiek

BLARICUM/LAREN - De gemeenten Blaricum en Laren dragen vanaf 1 januari 2023 alle werkzaamheden rondom de gemeentelijke belastingen over aan de gemeente Huizen. 

De gemeenten gaan hiervoor een dienstverleningsovereenkomst aan. De gemeenten Blaricum en Laren blijven zelf verantwoordelijk voor het maken van beleid en het bepalen van de belastingtarieven. 

Veranderingen
Elk jaar verstuurt de gemeente de aanslagen voor de lokale belastingen, zoals de onroerendzaakbelasting (ozb) en rioolheffing. Dit wordt vanaf 1 januari voor Blaricum en Laren door de gemeente Huizen gedaan, die ook de gehele verdere administratieve afhandeling verzorgt.

Ook wordt de waardebepaling van het onroerend goed in Blaricum en Laren en het jaarlijks afgeven van de WOZ-beschikking vanaf 1 januari 2023 door Huizen gedaan, evenals het behandelen van de bezwaarschriften. 

De afwikkeling van belastingaanslagen en invorderingen voor 2023 blijft bij de BEL Combinatie.

Andere afzender
Voor inwoners en ondernemers verandert er in de praktijk weinig aan de aanslag. Op de aanslag staat een andere afzender per 2023, namelijk ‘Gemeentelijke belastingen Huizen, Blaricum en Laren’. Er is een herkenbaar logo gemaakt om dit mee aan te duiden.

Inwoners met vragen over de aanslag kunnen vanaf januari bij de gemeente Huizen terecht. Begin volgend jaar worden inwoners uitgebreid geïnformeerd over de nieuwe werkwijze.

Krachten bundelen
“Met de overdracht van de belastingtaken naar gemeente Huizen, willen we de krachten en kennis zoveel mogelijk bundelen en eventuele kwetsbaarheden in de uitvoering terugbrengen.”, laat wethouder Kennis van Blaricum weten.

Wethouder Van Midden, Laren: “Ik zie deze samenwerking met Huizen met groot vertrouwen tegemoet. Dat is mede gebaseerd op onze ervaringen op het gebied van maatschappelijke zaken (HBEL organisatie). Daarin werken we al jaren zeer prettig samen.”

“De onderlinge afspraken staan in een gemeenschappelijke regeling”, aldus de Huizense wethouder Rebel. “Samen zorgen we ervoor dat de service aan onze inwoners op een hoog niveau blijft.”

Meer informatie
Op de gemeentelijke websites: blaricum.nl/inwoners/belastingen, laren.nl/inwoners/belastingen en huizen.nl/belastingen is meer informatie over belastingen te vinden. 

Uit de krant