'Vinden álle inwoners een fusie van Blaricum met Laren en Huizen verwerpelijk?' | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo LaarderCourant.nl
Het team van D66 Blaricum.
Het team van D66 Blaricum. (Foto: D66)

'Vinden álle inwoners een fusie van Blaricum met Laren en Huizen verwerpelijk?'

  Politiek

BLARICUM - Vóórstander zijn van een gemeentelijke herindeling in de campagnetijd is geen eenvoudige opgave, zegt Carin Francken, lijsttrekker D66 Blaricum. "De tegenstanders van de herindeling gebruiken leuzen als 'baas in eigen gemeente' en beweren dat 'al onze inwoners' tegen herindeling zijn. Klopt het wel dat alle inwoners een fusie van Blaricum met Laren en Huizen verwerpelijk vinden. Het is onze overtuiging dat dit niet zo is. Wij spreken regelmatig inwoners die een fusie tot een grotere gemeente goed kunnen begrijpen en waarderen."

Op de website van de gemeente Blaricum staan al alle voor- en nadelen van een fusie zo objectief mogelijk beschreven. "Even een leeswerkje maar dat levert dan ook inzicht op. Voordelen zijn er financieel misschien pas op langere termijn maar het gaat vooral om meer gericht en afgestemd samenwerken tussen de gemeenten en vooral ook met de omliggende regio’s Amsterdam, Utrecht, Flevoland. Meer resultaten op velerlei gebied, zoals bereikbaarheid, wonen en werkgelegenheid."

De discussie over een herindeling in deze regio is al ruim tien jaar gaande. Elke keer bloeit er een discussie op als de provincie weer een onderzoek laat doen naar de bestuurlijke kwaliteit van de Gooise gemeenten. En elke keer ebt die discussie weer weg. Francken: "Het is blijkbaar erg lastig om met zoveel burgemeesters, wethouders en raadsleden tot overeenstemming te komen. Ieder heeft zo zijn eigen belangen en opvattingen. Dit moet toch echt beter kunnen."

D66 Blaricum is het eens met het standpunt van de provincie dat er nu echt iets moet gaan gebeuren. "Herindeling naar drie Gooise gemeenten is de minst ingrijpende stap waar de kans op draagvlak het grootst lijkt. Daarnaast willen wij met onze inwoners in gesprek om de lokale invloed te gaan vernieuwen en uitbouwen. Dit om de invloed van de inwoners op het bestuur te versterken, met name daar waar het de eigen directe leefomgeving betreft."

In de kakofonie van meningen, elkaar aanvallen en afvallen, lijkt de stem van voorstanders ondergesneeuwd te raken, overstemd door de luid roepende tegenstanders. "Het manoeuvreren in dergelijke sfeer is niet iets dat wij als partij voorstaan of waarin wij geloven. Zeer stellige en emotionele uitbarstingen van tegenstanders maken meer smeuïg nieuws in de media dan genuanceerde afwegingen en argumentatie van voorstanders die aldus aan het kortste eind trekken. Niet spannend genoeg."

D66 snapt alle emoties die ontstaan bij het verliezen van bestuurlijke zelfstandigheid maar wil graag de reden kiezen naast en boven de emotie. Bij een herindeling ontstaat een nieuwe werkelijkheid, een gemeente, waar wij met elkaar ook weer een gezamenlijk belang hebben maar meer resultaat kunnen gaan boeken. Juist op die regionale onderwerpen die nu in het gedrang gekomen zijn. Wij willen niet besturen vanuit ‘de baas willen zijn’, door elkaar te overstemmen en elkaar te bevechten. Maar besturen met argumenten en respect voor elkaar. Niet met grote woorden maar met zorgvuldigheid. Aan tafel blijven, in gesprek blijven, ook als je het er niet mee eens bent. Wij denken op deze manier met elkaar de beste resultaten te bereiken. Het gaat er ons niet alleen om wat je op inhoud wilt bereiken maar ook hoe je bestuurt."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>