[update met reactie D66] Laarder Timo Smit haalt gewraakte schuurtje op korte termijn weg - 'Laat anderen met rust' | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Timo Smit op de Brink.
Timo Smit op de Brink. (Foto: PR)
update met reactie D66

Laarder Timo Smit haalt gewraakte schuurtje op korte termijn weg - 'Laat anderen met rust'

  Politiek

LAREN - Timo Smit, bewoner aan de Brink, gaat het gewraakte schuurtje op korte termijn afbreken. Dat laat de Laarder zojuist weten. Hij legt uit waarom:

"Toen ik deze week hoorde dat de gemeente Laren de onredelijke, disproportionele en geen enkel algemeen belang dienende beslissing heeft genomen om te vorderen dat het schuurtje van mevrouw Zeligman, niet ver bij mij vandaan, per 1 mei dient te zijn verwijderd is er een nieuwe situatie ontstaan. De 'gevallen' hebben namelijk heel veel gelijkenis, zoals er in elke dorp of stad heel veel soortgelijke situaties zijn. Een bouwwerkje, waar buurt noch burger zich aan stoort, de gebruiker zelf veel gemak biedt, maar niettemin met een groot woord 'illegaal' is. De overheid mag dan wegen. Is er een zwaarwegend belang om 'te handhaven' (lees: te laten verwijderen) of kan daarvan in rede en billijkheid (de geest boven de letter) worden afgezien. Bijvoorbeeld als het niemand stoort of als zulke 'illegaliteiten' er al decennialang staan (in mijn geval zelfs bijna tachtig jaar méér bijgebouw in mijn achtertuin dan mijn huidige kleine vermaledijde schuurtje). Mijn eigen gevecht tegen handhaving werd in 2012 beloond. Althans zo leek het. De gemeenteraad toen, en ik was toen echt nog geen voorzitter van Larens Behoud en na renovatie van Brink 7 net weer terug als inwoner van Laren, vond in overgrote meerderheid dat er geen algemeen belang werd gediend met de handhaving. Een motie terzake zou worden aangenomen maar is nooit ingediend omdat de burgemeester en griffier dat om formele redenen niet wilden. Maar de boodschap zou worden opgevolgd, ook zonder motie. Een toen al lopende rechtszaak in Haarlem eindigde in mijn voordeel, met veroordeling van de gemeente tot betaling van alle rechtbankkosten.

Vriendjespolitiek

In strijd met 'de geest' ging de gemeente in beroep bij de Raad van State om daar ineens en nieuw in te brengen dat het schuurtje het belang van de groene Brink zou schaden en dus legalisatie uitgesloten was. Dat er dus wel een groot algemeen belang was ! Daar kon de RvS niet om heen. En toegegeven: er is een relatie van mijn schuurtje met de Brink, bij een hevige storm kan er een boom op vallen! Toen ik in 2012 in vertrouwen mocht aannemen dat het gedoe met mijn schuurtje achter de rug was heb ik ingestemd, na eerdere weigering omdat ik met de gemeente in gevecht was, met het verzoek om voorzitter van Larens Behoud te worden. Dat had ik achteraf niet moeten doen. Want gaandeweg werd het schuurtje van een gewoon leuk schuurtje dat niemand stoorde, het schuurtje van Timo Smit. En ging het niet meer om het schuurtje maar om Timo Smit. Dit werd nog versterkt in de recente verkiezingstijd toen raadsleden die in 2012 juist de pleitbezorgers waren om dit schuurtje met rust te laten om het hardst alsnog handhaving begonnen te eisen. Want er was sprake van vriendjespolitiek. Bah!

Heksenjacht

Welnu, ik geef toe dat er sprake is van vriendjespolitiek. Maar dan omgekeerde vriendjespolitiek!! Bah! Als het niet om het schuurtje van Timo Smit ging was het zeker ongemoeid gelaten. En iedereen had een mening, alleen die van mij kreeg nergens ruimte. Ik was de foute 'omkoper'. Geen seconde heb ik desondanks overwogen om mijn principestrijd op te geven. Mijn rechtvaardigheidsgevoel verzet zich daar te sterk tegen, alsmede mijn afkeer van afgunstige azijnpissers. Deze week is er echter een nieuwe situatie ontstaan. In al mijn gevechten heb ik steeds vermeden om de grote lijst van soortgelijke onschuldige 'illegaliteiten' ,met foto's en al, in de strijd te brengen. Zo van: dáár wordt niet gehandhaafd en waarom bij mij dan wel? Ik deed dat niet omdat ik niet wilde dat er een heksenjacht zou komen. Dat de 'goeien onder de kwaaien' zouden komen te lijden. Het risico dat de gemeente nog onredelijker zou worden en ook bij hen zou gaan handhaven wilde ik niet nemen. En dopte dus mijn eigen boontjes zonder te wijzen naar anderen, naar de vele onschuldige 'precedenten'.

Azijnpis-actie

Helaas nu dus deze waardeloze wending! Ongewild, ongewenst en onmachtig voel ik me toch schuldig aan het feit dat de gemeente onredelijk en onbillijk handhaaft bij mevrouw Zeligman en op zijn minst niet ook, net als bij mij, afwacht wat het nieuwe in aantocht zijnde bestemmingsplan brengt. En in feite dat nieuwe bestemmingsplan daarmee al zozeer belast dat er daarin straks geen ruimte maar kan worden geboden. Ik betreur dat diep. Het is een foute beslissing van de gemeente, volstrekt niet in het algemeen belang en het beschadigt het belang van de burger Zeligman. En beschadigt ook en opnieuw mijn integriteit ("die van hem staat er nog wel, ja met invloed en centen kom je er wel!"). Een heksenjacht naar anderen mág er niet komen. Nu ik helaas niet meer alleen sta is dát nu mijn eerste prioriteit. De omgekeerde vriendjespolitiek tegen Smit mag niet nog meer slachtoffers maken en dat gevaar bestaat zolang ik mijn schuurtje laat staan in afwachting van het nieuwe bestemmingsplan. Als ik het nú toch nog laat staan, wat de gemeente al in 2012 dus wel billijk en redelijk vond, kunnen er nog meer slachtoffers komen. En dat is echt het laatste wat ik wil. In de komende bestemmingsplanprocedures zal ik doorvechten voor het recht van een schuurtje in mijn achtertuin op de 'gewraakte' plek, maar ik zal het 'corpus delict' zelf op korte termijn verwijderen dan wel verplaatsen naar een plek die elke afgunst, azijnpis-actie of aanval op mijn integriteit kan doorstaan. Mevrouw Zeligman: het spijt mij. Wat u gebeurt heb ik juist willen voorkomen. Ik ben bang dat u inderdaad slachtoffer bent van de onderhavige omgekeerde vriendjespolitiek en van de publieke aanvallen op mij (nimmer voorzien van een mij geboden weerwoord -"m.u.v. de Laarder Courant de Bel"). Gemeente Laren: biedt mevr Zeligman minimaal de mogelijkheid dat zij het schuurtje kan laten staan totdat het nieuwe bestemmingsplan (hoezeer de kans ook is verkleind door alle gedoe) definitief is. Mijn schuurtje staat dat in ieder geval op korte termijn niet meer in de weg. Nog liever: laat het schuurtje van mevrouw Zeligman en de vele anderen met rust!!" 

D66 reactie

D66 laat in een reactie weten: "Het besluit van Timo Smit over zijn tuinhuisje, vier jaar na de uitspraak van de Raad van State dat het tuinhuisje verwijderd moet worden, is waarschijnlijk het einde van een in veel opzichten onverkwikkelijke affaire. Zijn onderbouwing en ook veel meningen die in andere media zijn verschenen, gaan hier en daar nogal losjes om met de werkelijke feiten maar we kiezen er voor om dat gezien de nu ontstane situatie verder te laten rusten."
 


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>