Bocht naar fietstunnel blijft; college van Laren komt in actie | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo LaarderCourant.nl
Foto: Provincie Noord-Holland

Bocht naar fietstunnel blijft; college van Laren komt in actie

  Verkeer

LAREN - Het college van Laren komt in actie nu de provincie Noord-Holland heeft besloten het ontwerp van het tunneltje onder de N525 in Laren intact te laten, omdat de bodem rondom het fietspad een beschermde cultuurhistorische status heeft door de geologische opbouw en landvormen die het gebied typeren, aldus de provincie in een persbericht.

De haakse bocht in het fietspad dat naar de onderdoorgang leidt, blijft dus behouden. Het college van Laren overweegt nu een brief te sturen naar Provinciale Staten met het verzoek het besluit van Gedeputeerde Staten (GS) terug te draaien. Dat staat in een memo aan de gemeenteraad.

Ongeschikt maken
"Een andere optie is de provincie te verzoeken de tunnel ongeschikt te maken voor fietsers, bijvoorbeeld door de halfverharding in de toeleidende paden te verwijderen en hiertoe verkeersborden te plaatsen. De zandpaden en de tunnel worden dan alleen nog door ruiters en schapen gebruikt. Dit betekent echter wel dat nog meer fietsers de gelijkvloerse kruising zullen moeten gebruiken hetgeen, ondanks de uit te voeren aanpassing daarvan, een extra risico oplevert en ook om andere redenen, zoals fietsgemak, niet wenselijk lijkt", aldus het college. Verder stellen burgemeester en wethouders voor om op korte termijn met het Goois Natuurreservaat en de Fietsersbond te overleggen over een eventueel gemeenschappelijk te voeren actie.
Bij de gebruikers van de fietstunnel leeft al lange tijd de wens om de bocht in het fietspad, in combinatie met de steile afdaling naar de onderdoorgang toe, aan te passen. Om het voor fietsers veiliger te maken zijn op het fietspad van en naar de fietstunnel inmiddels een aantal hekken geplaatst. Hierdoor moet het fietsverkeer afremmen, waardoor de bocht rustiger en veiliger genomen wordt.

Wel werkt de provincie plannen uit voor een verkeersplein in de N525, bij het nabijgelegen kruispunt N525/Westerheide/Langsakker.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>