Tergooi op weg naar winst van 5 miljoen euro | Laarder Courant
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Tergooi op weg naar winst van 5 miljoen euro

  Zorg

LAREN - Tergooi sluit het derde kwartaal van 2018 af met een positief resultaat van 4,8 miljoen euro. Voor het jaar 2018 betekent dat naar verwachting een resultaat van ruim 5 miljoen euro, drie ton boven de begroting.

De cijfers laten volgens het ziekenhuis zien dat de begin dit jaar ingezette besparingsmaatregelen zijn vruchten afwerpen. Voorzitter van de raad van bestuur Hans den Hollander: "Hoewel de noodzaak om tot structurele resultaatverbetering te komen absoluut blijft bestaan, zijn we op de goede weg. Maar we moeten strikt vast blijven houden aan deze koers."

Vorig jaar maakte Tergooi een begin met flinke besparingsmaatregelen om tot structurele resultaatverbetering te komen. De maatregelen zijn vooral gericht op efficiëntere inzet van mensen en middelen en betere registratie van productie en omzet. De komende jaren blijven de genomen maatregelen gewoon van kracht. Den Hollander: "We moeten financieel de teugels strak blijven houden om zo onze droom, een nieuw ziekenhuis voor deze regio, waar te kunnen maken."

Het positieve financiële resultaat over de eerste drie kwartalen van 2018 is niet alleen het gevolg van de ingezette doelmatigheidsmaatregelen en de verhoging van de productie, maar ook door de 'sense of urgency' die wordt gevoeld. Iedereen is uiteindelijk toch voorzichtiger met het uitgeven van geld. Daarnaast is de omzetgroei deels afkomstig van nagekomen inkomsten van zorg die in 2017 is geleverd.

Zorgverzekeraars
De gesprekken met zorgverzekeraars hebben in 2018 deels tot meer productieruimte geleid. Toch is het nog geen gelopen race dat de productieruimte in 2019 verder kan groeien. Den Hollander: "De onderhandelingen met de zorgverzekeraars zijn per definitie lastig: de vraag naar zorg zal alleen maar toenemen en het geld is niet beschikbaar. Het is voor alle ziekenhuizen elk jaar weer een uitdaging om daar uit te komen."

Doelmatigheidsbeleid
Ondanks het feit dat Tergooi de financiële wind wat meer in de zeilen krijgt, moet en blijft het ziekenhuis  in de komende jaren strikt vasthouden aan het ingezette doelmatigheidsbeleid om zo de grip op de productie- en kostenontwikkeling verder te verbeteren. Vooral de krapte op de arbeidsmarkt speelt het ziekenhuis daarbij parten.

Daardoor moet vaker (duurder) personeel-niet-in-loondienst worden ingehuurd. Den Hollander: "Net als bij andere ziekenhuizen blijft het een uitdaging van formaat om de jaarlijks toenemende zorgkosten het hoofd te kunnen bieden."


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221863&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=13371750&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=LaarderCourant.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=125,126" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>