Ahmet Turkmen maakt zelf een moeilijke periode mee en spreekt liever over 'onbegrepen gedrag' dan over 'verwarde mensen'.
Ahmet Turkmen maakt zelf een moeilijke periode mee en spreekt liever over 'onbegrepen gedrag' dan over 'verwarde mensen'. (Foto: Cees Elzenga)

Wat doe jij als je iemand ziet die hulp nodig heeft? Kijk jij om of kijk jij weg?

  Zorg

REGIO - Mensen met 'verward' gedrag komen steeds vaker in het nieuws. Ervaringsdeskundige Ahmet Turkmen spreekt liever over 'onbegrepen' gedrag. "Je moet altijd blijven geloven in mensen en ze niet dat stempel geven", vindt hij. Maatschappelijk werker bij Versa Welzijn Zaineb Toama sluit zich daarbij aan. "We zouden meer naar de mens moeten kijken die achter dat gedrag schuil gaat en zorg en aandacht verdient", is haar advies. "Dat lukt alleen als je met iemand in gesprek gaat. Dat zouden we meer moeten doen."

De politie heeft in 2018 ruim duizend meldingen ontvangen in de Gooi en Vechtstreek over mensen die - in de woorden van Ahmet - 'onbegrepen' gedrag vertoonden. Landelijk is het aantal incidenten in acht jaar tijd verdubbeld tot 90.000. Harro Koeleman, voorzitter van het multidisciplinair overleg verwarde personen, is niet verbaasd over deze cijfers. "We stoppen mensen niet langer weg in instellingen, maar laten iedereen zo veel mogelijk deelnemen in de maatschappij", is zijn observatie. "Ik vind dat een goede zaak, maar daardoor zien we ook vaker dat er mensen zijn die hulp nodig hebben. Om dat in goede banen te leiden, moeten we burgers beter informeren over wat verward gedrag nu precies inhoudt en waar ze terechtkunnen. Het is een taak voor de professionals om cliënten met deze problematiek te begeleiden en tijdig in te grijpen. Door berichtgeving in de media kan de indruk ontstaan dat mensen gevaarlijk zijn, maar meestal is dat niet het geval. Zeker als we in een pril stadium hulp kunnen bieden, voorkomen we dat de ellende escaleert."
 

Lees verder in de digitale editie

Meer berichten