Afbeelding

Kort geding over tarieven huishoudelijke hulp Gooi en Vechtstreek

Zorg

BEL - Thuiszorgorganisatie Gooi en Vechtstreek (TGVS) daagt de Regio Gooi en Vechtstreek voor de rechter. De tarieven die de gemeenten hanteren voor de bekostiging van huishoudelijke hulp zouden namelijk niet voldoende zijn.

Dat schrijven de Gooise colleges van burgemeester en wethouders (B en W) in een brief aan hun eigen gemeenteraden. Komende dinsdag al dient het kort geding. Een uitspraak van de rechtbank wordt nog voor het zomerreces verwacht.

De Gooise colleges van burgemeester en wethouders zien de uitspraak met vertrouwen tegemoet. De tarieven zijn gehanteerd bij de inkoopprocedure voor Wmozorg in 2016 en - aldus B en W - 'zorgvuldig tot stand' gekomen op basis van jarenlange monitoring door de Regio en de kostenstructuur van andere zorgaanbieders, is de uitleg.

11,3% meer
De tarieven zijn voor iedere aanbieder hetzelfde en liggen boven het landelijk gemiddelde. "Ons belangrijkste tarief voor huishoudelijke hulp bedraagt 26,40 euro. TGVS eist hierop een verhoging van tenminste 11,3%."

In 2016 heeft TGVS, ook wel bekend als Vitaal Thuiszorg, een eerder kort geding, met als inzet om de tarieven te verhogen, verloren. De rechter vond destijds dat de tarieven zorgvuldig waren bepaald, en dat het niet nodig was om de duurste kostenstructuur van een enkele aanbieder (TGVS) als basis voor het tarief te hanteren.

Handtekening
TGVS is toen niet in hoger beroep gegaan. "TGVS heeft zich vervolgens ingeschreven bij de Europese aanbesteding en zich met de tarieven, eisen en de regeling over de indexatie van de tarieven akkoord verklaard", aldus het college. "In 2018 heeft TGVS zich opnieuw akkoord verklaard met de nieuwe (verhoogde) tarieven en de wijze van indexatie. De bestuurders van TGVS hebben dus twee keer voor akkoord hun handtekening gezet onder de tarieven." 

Geen hinder voor inwoners
Hoe de colleges de gang naar de rechter door TGVS betreuren, vinden zij het tarief voor huishoudelijke hulp toereikend. "Wij hechten eraan te benadrukken dat er geen aanleiding is dat inwoners hinder ondervinden van de door TGVS aangekondigde kort geding procedure. Het kort geding heeft geen effect op de bedrijfsvoering door TGVS en de continuïteit van de door TGVS geleverde Wmo-ondersteuning."

Met vertrouwen
TGVS ziet de procedure die zij tegen de acht gemeenten in de regio Gooi en Vechtstreek is gestart met vertrouwen tegemoet, laat algemeen directeur Esther Hoekzema van TGVS weten. "Met de invoering van de AMvB Reële Kostprijs Wmo zijn de gemeenten ten aanzien van het nieuwe contract 2019-2020 verplicht aan thuiszorgorganisaties reële tarieven te bieden die recht doen aan de actuele kostprijs van thuiszorg."

Deze kostprijs is volgens Hoekzema de afgelopen jaren fors gestegen door externe factoren, waaronder meerdere cao-wijzigingen waardoor de lonen zijn gestegen. "Met deze ontwikkelingen houden de gemeenten binnen de regio Gooi en Vechtstreek onvoldoende rekening, waardoor een niet-reële prijs is vastgesteld die geen recht doet aan de actuele kosten van thuiszorg. Dit is in strijd met de Wmo 2015. Om die reden heeft TGVS zich genoodzaakt gezien om via de rechter de vaststelling van een reëel tarief voor alle thuiszorgorganisaties in deze regio af te dwingen."

Afbeelding
Uitgebreide kunstexpositie bij Gijselman Exposities met diverse werken Cultureel 19 uur geleden
Afbeelding
Ex-stadsdichter Gerard Wortel en cellist Bas van Waard in Brinkhuis Cultureel 18 mei, 16:55
Afbeelding
Samen genieten van het Goede Buren Diner in Eemnes Mensen 18 mei, 12:42
Afbeelding
Thema Sint Jansprocessie ‘Op de weg van de Vrede’ Cultureel 18 mei, 07:32
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding dominee Job de Bruijn Mensen 17 mei, 16:32
Afbeelding
Aanpassingen tracé snelle bus in Blaricummermeent Algemeen 17 mei, 15:40
Afbeelding
Twee dagen schaapscheerdersfeest bij Goois Natuurreservaat Natuur en Milieu 17 mei, 07:30

Uit de krant