Foto: Sander Heezen

'Vaccinatiegraad Gooi en Vecht boven landelijk gemiddelde'

  Zorg

LAREN - Het percentage kinderen tussen de 0 en 18 jaar, dat zich laat vaccineren tegen allerlei infectieziektes, ligt boven de nationale norm van 90 procent. "De vaccinatiegraad is stabiel, nog steeds hoog en vaak boven of rond het landelijk gemiddelde", is de conclusie van de Regio Gooi en Vechtstreek.

In Nederland worden kinderen gevaccineerd volgens het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Daarin krijgen zij vaccinaties aangeboden tegen twaalf infectieziekten: difterie, kinkhoest, tetanus, polio (DKTP), bof, mazelen, rodehond (BMR), haemophilus influenzae type b (HIB), hepatitis B (hepB), meningokokkenziekte (MenACWY), pneumokokkenziekte (Pneu) en baarmoederhalskanker veroorzaakt door humaan papillomavirus (HPV). 

Wereldwijd wil het Global Vaccine Action Plan (GVAP) komen tot een nationale vaccinatiegraad van minimaal 90 procent. Dat percentage stond de voorbije jaren onder druk vanwege toenemende vaccinatietwijfel bij ouders. De meest recente cijfers uit 2018 laten zien dat er in Gooi en Vechtstreek - net als bij de landelijke tendens - een stabilisering waarneembaar is. De vaccinatiegraad is ongeveer gelijk gebleven aan het jaar daarvoor en ligt boven of rond het landelijk gemiddelde.

Zuigelingen
Jaarlijks krijgen grofweg, alleen al zuigelingen, ruim 18.000 vaccinaties. Voor alle vaccinaties aan zuigelingen (geboren in 2016) blijven de Gooise gemeenten samen met 91,5  procent, boven het landelijk gemiddelde van 90,2 procent. Alleen Blaricum blijft met 88,1 procent wat achter. Dat wil zeggen dat zij op 2- jarige leeftijd niet alle vaccinaties hebben ontvangen volgens het RVP. Alle andere gemeenten zitten op of boven het landelijke percentage. 'Winnaar' is Weesp met 96,2 procent.

Voor de DKTP-vaccinatie voor 4-jarigen zit Gooi en Vecht iets boven het landelijke percentage van 92,5 procent. Gooise Meren scoort met 95,8 procent hier het hoogst, Wijdemeren met 89,3 procent het laagst. Ook voor de 9-jarigen (DTP en BMR) doet deze regio het beter dan landelijk. Wel halen Laren, Wijdemeren en Hilversum niet de gewenste 90 procent.

Sinds 2009 is de vaccinatie tegen humaan papillomavirus (HPV) opgenomen in het RVP voor 12-jarige meisjes. De HPV-vaccinatiegraad is landelijk in 2018 gelijk gebleven aan het jaar ervoor, namelijk 45,5 procent. Regiobreed is dit percentage van 53,9 procent weer iets hoger dan de vaccinatiegraad in 2017 (50,9 procent). Gooise Meren is met 62,9 procent opnieuw de nummer 1, hekkensluiter is Huizen met maar 42,4 procent.

Geen enkele vaccinatie
In het jaarverslag van het Rijksvaccinatieprogramma is dit keer ook gekeken naar het percentage kinderen dat geen enkele vaccinatie heeft gekregen. Landelijk is dit percentage 4,6 procent. In de regio Gooi en Vechtstreek haalt alleen Blaricum dat percentage. De rest zit daaronder. Weesp scoort met maar 0,5 procent van alle kinderen dat geen enkel 'prikkie' kreeg het beste.

Meer berichten