Het programma ‘Creatief in Beweging’ heeft zich geuit in twee succesvolle graffitiprojecten, waarmee onder andere de skatebaan naast het Huis van Eemnes is opgeknapt.
Het programma ‘Creatief in Beweging’ heeft zich geuit in twee succesvolle graffitiprojecten, waarmee onder andere de skatebaan naast het Huis van Eemnes is opgeknapt. Foto: BEL Combinatie

Coronacrisis ook invloed op jeugd in BEL-gemeenten

Zorg

BEL - De BEL-gemeenten hebben het afgelopen jaar meer hulpvragen binnengekomen voor begeleiding op school. Kinderen hebben namelijk meer moeite om mee te komen en hebben ondersteuning nodig op het gebied van gedrag en houding. Gedacht wordt dat de oorzaak hiervan ligt bij de coronamaatregelen waarmee scholen te maken hebben.

“Door het tijdelijk sluiten van scholen en het gedeeltelijk openen van scholen is de structuur voor veel kinderen niet aanwezig geweest, waardoor zij meer ondersteuning nodig hebben”, meldt de gemeente Blaricum in een informatiebrief. In Eemnes is bijvoorbeeld het totaal aantal jeugdigen dat gebruik maakt van een jeugdhulpvoorziening in 2020 ten opzichte van 2019 gestegen. Een vermoedelijk effect van de pandemie is de stijging van lopende behandeling Jeugd, als gevolg van de toename van onder andere psychische problematiek. 

“Het Jeugd- en Gezinsteam kreeg echter niet direct te maken met een toename van het aantal meldingen door jeugdigen of hun ouders vanwege de coronacrisis”, aldus de gemeente Blaricum. “De gemiddelde werkdruk van het Jeugd- en Gezinsteam is wel gestegen, omdat de zwaarte van de problematiek bij gezinnen is toegenomen en er wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders zijn ontstaan.” Op diverse momenten in het jaar hebben deze aanbieders namelijk hun werkwijze moeten aanpassen aan de op dat moment geldende covid-maatregelen. 

Perspectief voor de jeugd

“Door de drastische verandering van de leefwereld van jongeren sinds de coronacrisis, ligt er een grote opdracht bij gemeenten om jongeren in deze tijd te ondersteunen”, aldus de gemeente Blaricum. De BEL-gemeenten willen ook activiteiten aanbieden die perspectief bieden en aansluiten op de motivatie van jongeren. 

Om dit te organiseren hebben de gemeenten meegedaan aan het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT) van ZonMw. Gemeente Blaricum: “In samenwerking met Versa Welzijn, Sportief en Gezond BEL en Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Blaricum (KNRM) is er een mooi aanbod gecreëerd waarbij jongeren een ontdekkingsreis konden maken naar de beste versie van henzelf. Een kans voor de BEL-jongeren om met creativiteit en sportiviteit hun talenten te ontdekken, van betekenis te zijn, nieuwe mensen te ontmoeten en keuzes te maken voor de toekomst.”

De gemeenten Eemnes en Laren hebben ieder twee verschillende programma’s voltooid. Het programma ‘Creatief in Beweging’ heeft zich geuit in twee succesvolle graffitiprojecten, waarbij jongeren workshops kregen van professionals om hun creatieve vaardigheden te vergroten en hun eigen visie hierop tot stand te brengen. “Met deze opgedane kennis konden ze een locatie rondom het Huis van Eemnes en het jongerencentrum in Laren opknappen”, vertelt de gemeente Blaricum, “welke voorheen een doorn in het oog waren, volgens de buurtbewoners. Het andere programma ‘Sport en Leisure’ bood de jongeren de gelegenheid aan om activiteiten te gaan verzorgen en zorg te dragen voor de saamhorigheid en sportiviteit rondom het Huis van Eemnes. Hierbij werd de jongeren een opleidingstraject aangeboden dat werd ondersteund door de buurtsportcoaches.”

De gemeente Blaricum bood ‘Sociaal in de buurt jong en oud’ en ‘Junior Lifeguards’ aan. Het ‘jong en oud’-programma gaf jongeren de mogelijkheid om beter in contact te komen met de ouderen uit de buurt. Gemeente Blaricum legt uit: “Voorheen was er sprake van een kloof tussen jong en oud, doordat zij elkaars leefwereld niet altijd begrepen. Maar met dit project zijn beide groepen succesvol in hun kracht gezet en hebben zij samen de sociale cohesie versterkt.” Door middel van Junior Lifeguards hebben de jongeren in samenwerking met de KNRM en de lokale brandweer kennis gemaakt met vrijwilligerswerk. Gemeente Blaricum: “Door deze twee aansprekende partijen te gebruiken hebben we laten zien dat de veiligheid op land en water binnen onze gemeenten voor een groot deel in handen ligt van vrijwilligers. En dat jongeren door middel van de training hier ook in de toekomst een bijdrage aan kunnen leveren.”

!
Afbeelding
Eemjazz weer te bewoneren in de Johanneskerk Cultureel 17 aug, 17:15
Afbeelding
Sluis Blaricummermeent moet beperkt schutten door droogte Natuur en Milieu 17 aug, 12:23
Afbeelding
Openbare laadpaal in de BEL-gemeenten vaak dichtbij Natuur en Milieu 16 aug, 17:25
Afbeelding
Jazz Festival terug in Laren Cultureel 16 aug, 12:12
Afbeelding
Noodkreet Voedselbank voor een Algemeen Coördinator en ruimte voor winteropslag Algemeen 15 aug, 13:48
Afbeelding
Feestelijk borrel voor Larense vrijwilligers Buurt & wijk 15 aug, 07:56
Afbeelding
Carminis Consort met ‘Cantate et Laudate’ Cultureel 14 aug, 15:56

Uit de krant