Afbeelding
Foto: Pixabay

Parkeerdruk omgeving Singer Laren wordt verminderd

Politiek

LAREN - Het college van B&W wil aandacht schenken aan de parkeerdruk bij het aantrekkelijker maken van het centrum van Laren, in het bijzonder aan de situatie bij Singer Laren.

Het college wil dit aandachtspunt aan gaan pakken door het ontwikkelen van een nog op te stellen Mobiliteitsvisie voor Laren. Daarbij wordt gekeken naar het groter beeld, maar als het nodig is gaat het college ook lokaal experimenteren.

Pilotproject                                                                                                                              Door de verwachte druk voor de expositie van Kees van Dongen in Singer Laren moet er naar oplossingen gekeken worden. Het college wil dit doen met de inwoners en ondernemers/Bijzonder Laren en Singer Laren. Daarom wilt het B&W het parkeerterrein aan de Hein Keverweg als een pilotproject gaan uitvoeren. 

Het coalitieakkoord heeft als ambitie vastgesteld om de parkeerdruk rond het centrum te verminderen. Onderdeel daarvan is het goed afstemmen van parkeerplekken op parkeerbehoefte, bijvoorbeeld door winkel- en museumpersoneel op afstand te laten parkeren, zodat bezoekers dichterbij kunnen staan. Dit zorgt voor de aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van het centrum.

Voor het verkeer en vervoerbeleid is op dit moment het Gemeentelijke Verkeer en Vervoersplan 2017-2022 leidend. Tijdens de looptijd van het GVVP heeft er een evaluatie plaatsgevonden naar het parkeren in het centrum van Laren. Uit deze evaluatie is geconstateerd dat de Parkeerschijfzone in het centrum goed functioneert, maar er zijn wel kleine gebieden zoals de Houtzagerij en Ambachtsstraat aan toegevoegd.

Stappen                                                                                                                                 Het college wil in het vierde kwartaal van 2022 de volgende stappen doorlopen met een pilot rondom Singer Laren: De eerste is het onderzoeken van huidige parkeergedrag nabij Singer Laren. De tweede stap is consultatie gemeenschap en derde stap is de analyse naar oplossingsrichtingen. 

In januari 2023 kijkt het college naar hoe deze eerste drie stappen hebben uitgepakt. Het betrekken van inwoners bij beleidsontwikkeling of uitvoering gebeurt nu voor het eerst, het is een nieuwe ontwikkeling waar ze zorgvuldig mee om willen gaan. Uiterlijk in februari 2023 worden bewoners verder geïnformeerd. 

Consequenties                                                                                                                              Doordat het centrum van Laren op dit moment maar één vorm van parkeerregulering kent: de parkeerschijfzone met vrijstelling voor bewoners en ondernemers in de zone, beseft het college zich dat parkeren en het verdelen van parkeerruimte een gevoelig punt is. Daarbij is het niet mogelijk dat er geen nadelen zijn. Er is namelijk ook een spanningsveld met de leefbaarheid en verkeersveiligheidsbelangen.

Ook moet er gekeken worden naar het juridische kader op basis waarvan we een maatregel nemen. Een blauwe zone uitbreiden kan relatief makkelijk worden gerealiseerd, maar een pendelbus met parkeren op afstand is al complexer om te realiseren. Het benodigde wettelijk kader moet hiervoor eerst ontwikkeld worden. Maar het opstellen ervan brengt ook nodige kosten met zich mee, net zoals de invoering en exploitatie ervan inclusief het onderhoud.

Uit de krant