In de zomerweken verschijnt de Laarder Courant de Bel niet op 21 juli, 4 en 18 augustus.
       De online berichtgeving loopt uiteraard door op www.laardercourant.nl