Dorpsfonds-voorzitter Leen van der Pols wil nog altijd van Laren het mooiste kerstdorp van Nedeland maken.
Dorpsfonds-voorzitter Leen van der Pols wil nog altijd van Laren het mooiste kerstdorp van Nedeland maken. (Foto: Jacq Roos)

Dorpsfonds Bijzonder Laren voelt zich buitenspel gezet

LAREN - Dorpsfonds Bijzonder Laren (DBL) had graag met een eigen plan willen komen om van Laren het mooiste kerstdorp van Nederland te maken. Dorpsfonds-voorzitter Leen van der Pols betreurt het dan ook dat de gemeente Laren aan NoName, de organisator van de Winter Village, een vergunning voor vier jaar heeft afgegeven. Toen Van der Pols daar in februari j.l. lucht van kreeg, zocht hij direct contact met wethouder Peter Calis. "Die deed dit signaal af als een gerucht en noemde het zelfs een broodje aap."

Vervolgens heeft Van der Pols namens het dorpsfonds in maart een plan aan wethouder Calis voorgelegd om een nieuwe stichting op te richten. "We zagen onze kans schoon een serieus plan op tafel te leggen, want los van het feit dat het fantastisch is dat wij als klein dorp in de wintermaanden zo'n bijzondere voorziening hebben, zijn er wel degelijk kanttekeningen te zetten bij de huidige vormgeving, het volume en de uitvoering ervan. Ik heb het dan vooral over de omvangrijke horecavoorziening."
Bij de nieuwe stichting - vergelijkbaar met die van de kermis - zouden alle activiteiten in en rond de feestmaand december ondergebracht worden. "Vanuit die stichting wilden we dan diverse onderdelen zelf gaan uitbesteden en vergunningaanvragen gaan doen bij de gemeente. De wethouder wees dit plan echter resoluut van de hand. Het leek hem geen goed idee." Ook een poging door de voorzitter van de Stichting Bijzonder Laren leverde niks op.

Kunde
Alsnog werd DBL door Calis in de gelegenheid gesteld om met een alternatief plan te komen. "Maar de heersende opvatting bleek er toch een van: jullie hebben dit al eerder voorgesteld, maar we zien nog steeds geen plan waaruit mag blijken dat jullie iets soortgelijks kunnen realiseren. En recent zei wethouder Calis - naar aanleiding van vragen door Bart Vos van Larens Behoud - dat het heel wat haken en ogen heeft om zoiets te organiseren. Bij Bijzonder Laren zou daar de kennis, kunde en capaciteit om zo’n Winter Village te organiseren voor ontbreken.
"Natuurlijk hebben wij niet de organisatie om een project in die vorm in zijn volledigheid van A tot Z te realiseren. Het getuigt evenwel van een onderschatting van de kennis en kunde van de leden van onze vereniging, die best wel in staat zijn om iets in een constructiever en kleinschaliger verband te organiseren. We hebben zelfs geen organisatie als NoName nodig, die overigens ook weer gebruikmaakt van een ander bedrijf, genaamd Ice World. Geen wonder dat dit geld kost. Ik zou de exploitatierekening en opbrengst van hen weleens willen zien", reageert Van der Pols fel.

Hij benadrukt dat de coöperatieve vereniging Dorpsfonds Bijzonder Laren geen evenementenbureau is en geen winkeliersvereniging. "Ons doel is het plannen en organiseren van activiteiten die het samenwerken van de (maatschappelijke) ondernemers stimuleren en faciliteren. De essentie is dat wij als vereniging samen met onze leden verbinding zoeken. Over de evaluatie die eerder dit jaar volgens de wethouder met ons zou hebben plaatsgevonden, kan ik slechts opmerken dat dat niet is gebeurd." De voorzitter gaat zeker gebruikmaken van de uitnodiging die er nu ligt om opnieuw met de wethouder in gesprek te gaan.

Calis altijd bereid
Wethouder Peter Calis benadrukt dat Laren een raamvergunning voor vier jaar aan NoName heeft afgegeven. Dat betekent dat er jaarlijks voor de Winter Village een vergunning aangevraagd moet worden en er ook jaarlijks geëvalueerd wordt. "NoName organiseert dit jaar ook weer een kerstmarkt en daar mogen bij voorkeur Larense ondernemers aan deelnemen." Overigens heeft de wethouder geen uitgewerkte plannen - evenals een vergunningaanvraag - van en door Bijzonder Laren gezien. "Als Bijzonder Laren haar ideeën meer invulling wil geven, dan zijn de gemeente en NoName altijd bereid om met de voorzitter om tafel te gaan zitten."


Meer berichten