Foto: Gemeente Blaricum

Burgemeester Joan de Zwart-Bloch reikt postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uit

BLARICUM - Burgemeester Joan de Zwart-Bloch heeft vanmiddag postuum het Mobilisatie-Oorlogskruis uitgereikt. Deze onderscheiding is toegekend aan de heer H. Bakker (overleden op 27 februari 1950). Zijn oudste zoon K. Bakker nam het oorlogskruis namens zijn vader in ontvangst. 

In 1924 was de heer Bakker gewoon dienstplichtige. Op 25 augustus 1939 gaf hij gehoor aan de oproep tot Algemene Mobilisatie in Nederland en meldde zich bij de eerste Compagnie, Tweede Bataljon, 34e Regiment Infanterie. Bakker vocht tijdens de Tweede Wereldoorlog mee bij Dordrecht.

Mobilisatie-Oorlogskruis
Het Mobilisatie-Oorlogskruis is in 1948 ingesteld door koningin Wilhelmina. De onderscheiding wordt, onder bepaalde voorwaarden, toegekend aan oud-militairen die in dienst zijn geweest van het Koninkrijk der Nederlanden in de periode van 6 april 1939 tot 3 september 1945. Ook mensen die niet tot deze categorie behoorden, maar wel tijdens de oorlog in het belang van het koninkrijk militaire werkzaamheden hebben verricht, komen ervoor in aanmerking.

Meer berichten