Het convenant werd vandaag getekend door wethouder Knoop, schooldirecteuren van alle basisscholen in Blaricum, teamleider Jeugd en Gezin en de eigenaar peuteropvang Stichting Kinderopvang Huizen.
Het convenant werd vandaag getekend door wethouder Knoop, schooldirecteuren van alle basisscholen in Blaricum, teamleider Jeugd en Gezin en de eigenaar peuteropvang Stichting Kinderopvang Huizen. (Foto: gemeente Blaricum)

Ondertekening convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie

BLARICUM - Wethouder Gerard Knoop tekende vandaag, samen met de betrokken partners, het nieuwe convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) 2020-2022.

VVE is bedoeld om te voorkomen dat peuters met een mogelijke achterstand op de basisschool starten. Er is dan bijvoorbeeld extra ondersteuning op gebied van taal. De screening en verwijzing voor een VVE-plek gebeurt door het consultatiebureau. In het convenant staan afspraken over onder andere welke kinderen in aanmerking komen voor VVE, hoe de overdracht van kinderopvang naar school verloopt en hoe kinderen in beeld worden gehouden.

Meer berichten