VVD-ers Jan Hoijtink en René Wiegel (r).
VVD-ers Jan Hoijtink en René Wiegel (r). (Foto: JR)

VVD Blaricum: 'Ons lijkt niets anders te resten dan 'tekenen bij het kruisje''

BLARICUM De VVD Blaricum heeft grote moeite met het 'regionaal oprichten van een eigen gemeentelijk taxibedrijf', laat fractievoorzitter René Wiegel weten. Tot dusver was dit vervoer uitbesteed aan (lokale) taxi-ondernemingen. Aanstaande dinsdag 12 mei wordt in de gemeenteraad van Blaricum het onderwerp doelgroepenvervoer besproken.

Waar gaat het om? "Er ligt een initiatief van de regio om gezamenlijk met de Gooise gemeenten een eigen B.V. op te richten die ten doel heeft het Wmo-, jeugdhulp- en leerlingenvervoer te regelen. Daarmee is jaarlijks zeven miljoen euro gemoeid."

Grote risico's

De VVD Blaricum is van mening dat het zelf ondernemer spelen door de Gooise gemeenten grote risico’s met zich meebrengt. Wiegel: "De ervaring leert dat gemeentelijke ondernemingen zelden beter en efficiënter functioneren dan private ondernemingen. Daar komt bij dat er nog nergens in Nederland op het gebied van bijzonder vervoer een geslaagd voorbeeld is aan te wijzen. Er is op geen enkele wijze aangetoond dat een gemeentelijke uitvoering van de vervoerstaken beter en efficiënter in eigen beheer kan worden gerealiseerd. Ons land beschikt over talloze ondernemingen die hiermee ruimschoots ervaring hebben in vele regio’s en grote steden. Die worden nu simpelweg buitenspel gezet."

Onontkoombaar

Realiteit is dat Hilversum, Wijdemeren, Eemnes en Weesp al akkoord zijn gegaan met het oprichten van een eigen regionaal taxibedrijf. "Dit maakt het onontkoombaar voor Blaricum om met deze ontwikkeling mee te gaan. Immers, het aanbod van alleen het eigen Blaricums bijzonder vervoer is te beperkt om op eigen houtje tot een scherp prijsniveau te kunnen komen. Dus lijkt ons niets anders te resten dan 'tekenen bij het kruisje'.

Amendement

Hoewel de VVD voorstander blijft van gebruikmaking van bestaande ervaren vervoersondernemingen heeft ze dus het voornemen om volgende week voor te stemmen. Daar voegt ze echter aan toe dat ze een amendement zal indienen om een onafhankelijke raad van commissarissen te benoemen die toezicht dient te houden op de directie en het beleid van de eigen B.V.. "Daarmee dient dan kennis en ervaring met taxivervoer beschikbaar te komen die nu bij de gemeenten ontbreekt. In het huidige voorstel zal dat toezicht worden uitgeoefend door de wethouders van de betreffende gemeenten, waarvan niet verwacht kan worden dat die daartoe geëquipeerd zijn. Ook wordt hiermee een situatie voorkomen die bekend staat als 'de slager die zijn eigen vlees keurt'. Met zo’n onafhankelijke raad van commissarissen wordt ook de stabiliteit van het toezicht bevorderd. Als ons amendement wordt overgenomen door de gemeentes Gooise Meren, Huizen en Laren, lijkt de verwachting gewettigd dat zo’n Raad van Commissarissen er ook daadwerkelijk zal komen. Daarmee komt er een gezond evenwicht in het bestuur van de op te richten onderneming."

Meer berichten