Foto: Pieter Stam de Jonge

12.200 inwoners BEL-gemeenten krijgen brief Donorregister

BEL - 12.200 inwoners boven de 18 jaar uit de BEL-gemeenten krijgen een brief van het Donorregister om hun keuze in te vullen. Het gaat om 4.600 Laarders, 4.200 Blaricummers en 3.400 Eemnessers.

De inwoners uit Laren en Blaricum krijgen deze brief van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport uiterlijk 23 september in de bus. Inwoners uit Eemnes uiterlijk 4 november. In de brief de vraag of zij alsnog een keuze in willen vullen in het Donorregister.

Donorwet
Sinds 1 juli 2020 geldt in Nederland de nieuwe donorwet. Iedereen vanaf 18 jaar die in een Nederlandse gemeente staat ingeschreven, komt in het Donorregister. Vanwege het coronavirus krijgen zij extra tijd om hun keuze in te vullen. 

Bij de brieven zit het formulier waarop inwoners hun keuze kunnen invullen. Wie zes weken na ontvangst van de brief geen keuze invult, krijgt een tweede brief. “Onderneem je daarna ook geen actie? Dan kom je met ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ in het Donorregister|”, aldus het ministerie.

Bevestigingsbrief
“Hier ontvang je een bevestigingsbrief van. ‘Geen bezwaar tegen orgaandonatie’ betekent dat je organen en weefsels na je overlijden naar een patiënt kunnen gaan. De arts bespreekt dit met de partner of familie.” Wie zijn keuze over orgaandonatie heeft gemaakt, kan deze direct invullen op donorregister.nl. Wachten op de brief is niet nodig.

Tal van bibliotheken geven voorlichting over het nieuwe Donorregister. Ook kan iedereen die hulp nodig heeft bij het invullen van zijn keuze in het Donorregister, binnenlopen bij de bibliotheek. Bijvoorbeeld ouderen, minder digitaal vaardigen en mensen die geen of beperkt Nederlands spreken.

Laren
Tot 28 juni 2020 vulde 49,5% van de Laarders vanaf 18 jaar hun keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes van Larenaren gaat het bij 52,2% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 33,8% wil geen orgaandonor worden en 14% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Blaricum
Van de Blaricummers vanaf 18 jaar vulden 53,4% hun keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes van Blaricummers gaat het bij 49,4% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 37,4% wil geen orgaandonor worden en 13,2% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Eemnes
In Eemnes registreerden 53,6% van de inwoners vanaf 18 jaar hun keuze over orgaan- en weefseldonatie in. Van de ingevulde keuzes van Eemnessers gaat het bij 55,7% om toestemming voor orgaandonatie na overlijden. 31,9% wil geen orgaandonor worden en 12,5% laat deze keuze over aan de partner, familie of iemand anders.

Informatie over orgaandonatie is te vinden via donorregister.nl.

Meer berichten