Rechts een impressie van de bouwplannen.
Rechts een impressie van de bouwplannen. Foto: Van der Wardt Ontwikkeling

Kansen voor Eemnessers op zoek naar passende woning

Algemeen

EEMNES - Jos van der Wardt van Van der Wardt Ontwikkeling wil aan de Noordersingel, ter hoogte van het oude manegeterrein en ZVS woningen gaan bouwen.

“Het aanbod van passende woningen is ook in Eemnes dramatisch laag. Er is een grote behoefte aan woningen die zorgen voor doorstroming op de woningmarkt”, zegt hij.

Keten in beweging
“Wanneer mensen overstappen naar een woning die past bij hun levensfase en budget zet dit de keten van woningbezitters in beweging.”

“Met de Grutterij komen we met een initiatief dat een oplossing biedt voor deze woningproblematiek én tegelijkertijd tegemoetkomt aan de wens om het zo gekoesterde groene, open landschap van de Noord- en Zuidpolder in Eemnes te behouden.”

Woonvisie
Hij gaat verder: “’Een passende woning voor iedere Eemnesser’ is het doel van de woonvisie van de Gemeente Eemnes. Oftewel het is essentieel om vraag en aanbod op de lokale woningmarkt goed op elkaar te laten aansluiten.”

“Met dit initiatief bieden we diverse groepen woningzoekenden duurzaam wonen aan op een groene locatie.”

Wensen
“Afhankelijk van de wensen willen we aan de Noordersingel, ter hoogte van het oude manegeterrein en ZVS, tussen de 100 en 120 woningen realiseren.”

“Een mix van betaalbare appartementen en grondgebonden woningen geschikt voor starters, doorstromers en senioren.”

Groene leefomgeving
“Deze locatie maakt het mogelijk om een groene leefomgeving aan te bieden aan de toekomstige bewoners, waarbij tegelijkertijd het bestaande groene lint en de waterpartijen aan de Noordersingel behouden kunnen blijven.”

Dit initiatief biedt de mogelijkheid voor bewoners van een grondgebonden gezinswoning, waarvan de kinderen het huis uit zijn, om door te stromen binnen het eigen dorp naar een duurzame, onderhoudsvrije en levensloopbestendige woning. 

Doorstroming
“Hierdoor dalen de maandelijkse lasten en blijft er mogelijk budget over om nog een aantal lang gekoesterde dromen waar te maken.” Door deze doorstroming komen gezinswoningen vrij voor jonge stellen die op hun beurt weer een starterswoning achterlaten.

“Dit brengt echt beweging in de woningmarkt: doordat er een keten van verhuisbewegingen op gang komt, kunnen meer mensen aan een passende woning worden geholpen dan bij alleen nieuwbouw.”

Starters
Door ook woningen geschikt te maken voor starters wordt er een omgeving gecreëerd waarin een gezonde mix ontstaat van jongeren, mensen van middelbare leeftijd en ouderen.

“De term Noaberschap, wat een uitdrukking is uit de overwegend agrarische Achterhoek, is inmiddels een in het hele land gebruikte uitdrukking waarmee je aangeeft dat de mensen in je omgeving naar elkaar omkijken en waar nodig elkaar hulp bieden.”

Eemnesser Noaberschap
“Wij zien dat dit in Eemnes, met ook die van oudsher sterke agrarische inslag, bij veel inwoners vanzelfsprekend is.

Door op deze manier verschillende woningen geschikt te maken voor de juiste mix aan bewoners zal je zien dat dit het Eemnesser Noaberschap nog verder zal versterken.”

Hulp gemeente
Om dit initiatief te realiseren heeft de ontwikkelmaatschappij hulp nodig van de gemeente, door de bestemming van het perceel te transformeren van bedrijventerrein naar wonen.

“Het is nu aan de Eemnesser politiek of zij dit initiatief willen steunen en dit daarmee ook echt voor de Eemnesser inwoners mogelijk wil maken,” besluit Jos van der Wardt.

Afbeelding
Uitgebreide kunstexpositie bij Gijselman Exposities met diverse werken Cultureel 18 uur geleden
Afbeelding
Ex-stadsdichter Gerard Wortel en cellist Bas van Waard in Brinkhuis Cultureel 18 mei, 16:55
Afbeelding
Samen genieten van het Goede Buren Diner in Eemnes Mensen 18 mei, 12:42
Afbeelding
Thema Sint Jansprocessie ‘Op de weg van de Vrede’ Cultureel 18 mei, 07:32
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding dominee Job de Bruijn Mensen 17 mei, 16:32
Afbeelding
Aanpassingen tracé snelle bus in Blaricummermeent Algemeen 17 mei, 15:40
Afbeelding
Twee dagen schaapscheerdersfeest bij Goois Natuurreservaat Natuur en Milieu 17 mei, 07:30

Uit de krant