De raad van Blaricum debatteert over de bestemmingsplanwijziging om een Aldi mogelijk te maken.
De raad van Blaricum debatteert over de bestemmingsplanwijziging om een Aldi mogelijk te maken.

Raad Blaricum unaniem tegen bestemmingswijziging en daarmee tegen Aldi

Algemeen

BLARICUM - De gemeenteraad van Blaricum heeft vanavond unaniem besloten tegen een bestemmingswijziging van de Blaricummermeent te stemmen. Met dit besluit is de komst van een Aldi van de baan. Het BELNieuws deed vanavond liveverslag via dit blog.

 • 23 sep 2014, 20:00

  Het BELNieuws doet vanavond verslag van het debat in de raad over de mogelijke komst van een Aldi in Blaricum. De vergadering begint om 20.00 uur, maar eerst staan er nog andere punten op de agenda.

 • 23 sep 2014, 20:10

  De gemeenteraadsvergadering is begonnen en het punt betreffende de bestemming van de Blaricummermeent is nu aan de orde.

 • 23 sep 2014, 20:11

  De Blaricumse Partij neemt als eerste het woord. De collegpartij ziet nog geen reden om in te stemmen met die bestemming, omdat dit eigenlijk niet kan. De provincie staat het niet toe. Ook de verkeersbelasting in de Bijvanck neemt toe. De Bijvanck is er ook niet bij gebaat als het winkelcentrum daar niet door zou kunnen gaan. DBP geeft aan dat zij niet akkoord kunnen gaan met een bestemming detailhandel, zoals het er nu uit ziet.

 • 23 sep 2014, 20:14

  De VVD neemt vervolgens het woord. Ze vraagt of HvB ook conserverend om wil gaan met het bestemmingsplan in de Blaricummermeent. HvB geeft aan op dezelfde wijze om te gaan met bestemmingsplannen, ook buiten het oude dorp.

 • 23 sep 2014, 20:16

  HvB krijgt vervolgens de beurt. De partij somt alle positieve punten op van een eventuele vestiging van de Aldi. Aan de andere kant heeft de partij afgevraagd of het rechtvaardig is om een nog niet zo oud bestemmingsplan nu al te wijzigen. De partij kaart ook de voorzieningen aan in Blaricum. In het oude dorp is er voldoende. In Blaricum is het penibel. Daar zou het winkelcentrum opgeknapt moeten worden. De Coop is zojuist verbouwd en in de Bijvanck is daarmee een voorziening in de wijk. Wil je afwijken van een bestemmingsplan, dan moet je daar een goede reden voor hebben. Daarnaast is er de vraag of je wel een dergelijke voorziening wil in het dorp, waar kleinschaligheid voorop staat. Veel vragen dus nog bij HvB.

 • 23 sep 2014, 20:23

  Het CDA is vervolgens aan het woord. Dienstverlening en commercieel moet samen kunnen gaan. Maar CDA heeft het vanuit het standpunt bekeken van de dienstverlening aan de bevolking. Er is discussie onder de bevolking geweest en dat is goed voor de democratie. De onderzoeken zijn geen hogere wiskunde, maar je zou ze kunnen schrijven naar een doel. Die woorden neemt CDA direct terug, maar geeft de hoge mate van geloof van onderzoeken aan. Het is geen hogere wetenschap. Moeten we tegen stemmen? Voor een deel speelt het collectieve belang. Voor een deel het individuele belang van ondernemers. Uiteindelijk kiezen wij voor het vrij baan geven van de ondernemers in De Balken. Met een mooie opportunity aan de ondernemers om daar de voorzieningen op een hoger niveau te krijgen. Wij maken de keuze om de komst van de Aldi niet door te laten gaan. Wij vinden wel als dat zou worden besloten met een grote meerderheid van de raad, dat dit een grote verantwoordelijkheid legt bij de ondernemers in De Balken. Afgesproken is dat als er geen Aldi zou komen, dat alle ondernemers zouden tekenen voor de herstructurering. Wat ons niet lekker zit, is dat er daarna een wens is gekomen om voor tien uur de bestemming niet te wijzigen in de Blaricummermeent. Mocht er niet getekend worden door alle ondernemers in De Balken, dan is wat ons betreft, het CDA, de discussie weer volledig open.

 • 23 sep 2014, 20:30

  D66 krijgt het woord en betreurt dat het college voor de zomerreces niet het vertrouwen had in de raad om iets te melden en betreurt ook dat de ondernemers geen vertrouwen hebben in het college. D66 heeft met het instemmen van een onderzoek in 2013 niet ingestemd met een voorlopig koopcontract. D66 wil wel in gesprek, want voortschrijdend inzicht moet kunnen. De partij heeft meerdere argumenten om de bestemmingsplanwijziging niet te ondersteunen. De bestaande winkelvoorzieningen zullen marginaliseren volgens D66. Ook is er geen onafhankelijk behoefteonderzoek bekend. Er is geen maatschappelijk draagvlak en de wijk is te klein. Daarnaast komen er veel verkeersbewegingen. Ook werkgelegenheid zal het niet opleveren. Er staan volgens D66 al meer dan genoeg winkelpanden leeg in Nederland. de aanzuigende werking voor nieuwe kopers is vervolgens ook niet te onderbouwen meent D66. Er zijn meer argumenten tegen, dan voor. Ook al is het positief op een aantal punten voor de Blaricummermeent.

 • 23 sep 2014, 20:35

  VVD beantwoord vraag van HvB of de raad een wijziging zou moeten willen. De partij vindt van niet. Er moet een ruimtelijke afweging worden gemaakt bij een bestemmingswijziging. Volgens de VVD is er geen aanleiding om nu iets anders te willen en de partij zal dan ook tegen stemmen.

 • 23 sep 2014, 20:37

  Het college heeft geen behoefte om nog te reageren. Er is in het voortraject al genoeg gelegenheid geweest om zaken uit te wisselen. De burgemeester wil nog wel ingaan op suggestie van het niet hebben van vertrouwen in de raad. Het vorige college heeft het voorlopige koopcontract getekend, omdat vooraf een meerderheid van de raad heeft aangegeven dat de mogelijkheden konden worden onderzocht. Zij wijst de raad er nog op, dat een bestemmingsplanwijziging gewoon kan worden voorgelegd. Iedereen is op min of meerdere mate verantwoordelijk voor wat er is gebeurd, ook de raad.

 • 23 sep 2014, 20:40

  Het CDA neemt het eerst het woord in de tweede termijn. Het CDA geeft aan dat zij geen reden heeft aan te nemen dat er reden is tot onbetrouwbaarheid. Dit collega wat er nu zit, kijkt meer naar buiten. Hij wijst op de opmerking van D66 over de vele leegstaande winkels, dat Nederland veranderd. En daarom moet je de discussie aangaan en democratisch afhandelen.

 • 23 sep 2014, 20:43

  DBP beaamt ook dat er een transparante open procedure is gelopen. Maar constateert een gelopen koers.

 • 23 sep 2014, 20:44

  D66 geeft aan dat blijft staan dat zij achteraf meer betrokken hadden willen worden bij het proces, omdat je dan andere besluiten had kunnen nemen. Zo had het onderzoek van de gemeente wellicht niet gehoeven en het tekenen van een voorlopige koopoverkomst had ook niet gehoeven. Achteraf zeggen wij dat we eerder bij dingen hadden willen worden betrokken.

 • 23 sep 2014, 20:45

  VVD sluit zich aan bij opmerking van CDA dat er geen reden is voor een onbetrouwbare overheid. De procedure die is gelopen, is gebruikelijk.

 • 23 sep 2014, 20:46

  HvB kan ook alleen maar concluderen dat er een open en democratisch proces is gelopen. Ook HvB meent dat het nu niet juist is om ja te zeggen tegen een principebesluit om de bestemming te veranderen. De bevoling zou wellicht meer en eerder bij dit soort processen moeten worden betrokken.

 • 23 sep 2014, 20:48

  Wethouder Anne-Marie Kennis ligt toe dat er juist tot een tweede onderzoek is besloten omdat het eerste onderzoek dat van de ondernemer betrof. Zoals het CDA al aangaf, kan zo'n onderzoek naar een doel worden toegeschreven worden en dat wilde het college voorkomen.

 • 23 sep 2014, 20:50

  De beraadslaging over dit onderwerp wordt vervolgens gesloten. De burgemeester geeft aan dat in dit deel van de vergadering, het meningvormende deel nog drie onderwerpen op de agenda staan. Pas daarna komt de besluitvormende vergadering. Dan zal de gemeenteraad het besluit nemen. Het is echter wel duidelijk na de beraadslagingen wat de uitkomst zal zijn.

 • 23 sep 2014, 20:51

  Het BELNieuws zal in dit live-blog straks terugkomen, als in de besluitnemende vergadering de gemeenteraad daadwerkelijk een besluit neemt over het raadsvoorstel.

 • 23 sep 2014, 22:48

  Tijdens een schorsing tussen de meningvormende raad en besluitnemende raad geven winkeliers aan uit zowel De Balken als de Oostermeent dat zij blij zijn dat het er naar uit ziet dat de gemeenteraad van Blaricum waarschijnlijk tegen de bestemmingswijziging gaan stemmen. Wat zij verder nog gaan ondernemen, zullen zij naar aanleiding van de uitslag nog met elkaar gaan bespreken.

 • 23 sep 2014, 22:49

  Stemming voorstel bestemmingswijziging:

  Stemverklaring Rob Bruijntjes HvB: wij stemmen voor De Balken, laat ze vanavond maar meteen tekenen

  Stemverklaring Gerard Knoop CDA: ook onder het voorbehoud dat de verbouwing in De Balken doorgaat

  Stemverklaring Ineke Breet DBP: sluit me aan bij voorgaande sprekers

  Stemverklaring Manon Jongeling HvB: Ik persoonlijk wil laten weten dat ik stem over dit voorstel, zonder De Balken er in te betrekken

  Stemverklaring Rosmarijn Boender VVD: Ik sluit me daar weer bij aan.

  Het voorstel wordt unaniem verworpen.

 • 23 sep 2014, 23:00

  De voorzitter sluit de vergadering.

 • 23 sep 2014, 23:05

  Joop Engel, die heeft aangegeven niet te willen tekenen voor de verbouwing van winkelcentrum De Balken, geeft in een eerste reactie aan blij te zijn met de stemming, maar nog wel vast te houden aan de garantie dat het bestemmingsplan de komende tien jaar niet wordt gewijzigd. Hij geeft aan dat zijn advocaat heeft aangegeven dat het mogelijk moet zijn om deze toezegging van de raad te kunnen krijgen. Hij zal daar de komende tijd aan gaan werken.

 • 23 sep 2014, 23:07

  Einde liveblog.

Afbeelding
Uitgebreide kunstexpositie bij Gijselman Exposities met diverse werken Cultureel 19 uur geleden
Afbeelding
Ex-stadsdichter Gerard Wortel en cellist Bas van Waard in Brinkhuis Cultureel 18 mei, 16:55
Afbeelding
Samen genieten van het Goede Buren Diner in Eemnes Mensen 18 mei, 12:42
Afbeelding
Thema Sint Jansprocessie ‘Op de weg van de Vrede’ Cultureel 18 mei, 07:32
Afbeelding
Koninklijke onderscheiding dominee Job de Bruijn Mensen 17 mei, 16:32
Afbeelding
Aanpassingen tracé snelle bus in Blaricummermeent Algemeen 17 mei, 15:40
Afbeelding
Twee dagen schaapscheerdersfeest bij Goois Natuurreservaat Natuur en Milieu 17 mei, 07:30

Uit de krant