Jan Rinzema samen met burgemeester Kruisinga.
Jan Rinzema samen met burgemeester Kruisinga. (Foto: Peter van Rietschoten)

Predikant Jan Rinzema Lid in de Orde van Oranje Nassau

  Mensen

LAREN - Jan Rinzema is sinds vanochtend Lid in de Orde van Oranje Nassau. De Laarder was naar het gemeentehuis gelokt waar hij van burgemeester Rinske Kruisinga de koninklijke onderscheiding kreeg opgespeld.

Rinzema geeft op een bijzondere invulling aan het beroep predikant. In al zijn standplaatsen heeft hij inhoud gegeven aan zijn betrokkenheid bij cultuur en maatschappij. Hij is hierdoor niet alleen dienstbaar aan zijn eigen kerkelijke gemeenschap maar ook aan de gemeenschap in het algemeen. Zijn vele activiteiten binnen en buiten de kerk komen ook voort uit zijn besef van verantwoordelijkheid tegenover de gemeenschap en de inwoners, kerkelijk of niet kerkelijk.

De activiteiten van Rinzema hebben voor een deel een bovenlokale/landelijke uitstraling. In alle activiteiten speelt hij een leidinggevende rol. Sinds 1989 is Rinzema predikant. Eerst in de Verenigde Staten en vanaf 1991 tot 2014 achtereenvolgens bij de Nederlandse Hervormde Gemeente in Noordwijk, de Protestantse Gemeente in Vianen en bij de Protestantse Gemeente Blaricum.
In 2015 richtte de Laarder de Stichting Preek van de Week op (www.preekvandeweek.com), van uit het oogpunt: waar zijn mensen van vandaag, zij leren en lezen achter hun laptop, via hun computer en via hun smartphone. Voor deze mensen heeft de Laarder een digitale inspiratie-gemeenschap bedacht, met een inspirerend en verbindend woord voor iedereen.

Meer berichten