De afgelopen jaren is een grote stijging te zien van het aantal verwarde personen die overlast veroorzaken.
De afgelopen jaren is een grote stijging te zien van het aantal verwarde personen die overlast veroorzaken. Foto: Pixabay

Overlast door verwarde personen groeit al jaren achtereen

Mensen

De afgelopen jaren is een grote stijging te zien van het aantal verwarde personen die overlast veroorzaken. Vijf jaar geleden waren er 83.609 gevallen en dat aantal is nu, met nog vier maanden te gaan, al bijna overschreden.

“Dit is een zorgprobleem, geen veiligheidsissue. Mensen zijn in de war, dreigen de grip op hun leven te verliezen, maar de overgrote meerderheid is niet gevaarlijk. De zware alcoholverslaafde, de persoon die vanuit de angst in psychose de hele boel bij elkaar schreeuwt.”

Taskforce
Dit zegt Henk van Dijk, programmaleider van Verbindend Landelijk OndersteuningsTeam (VLOT) dat tot doel heeft dit probleem te tackelen.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nam het initiatief voor deze taskforce en gemeenten, politie en (zorg)partners haakten gretig aan. Het probleem is er namelijk en groeit alleen maar.

Wat is een verward persoon?
Maar eerst: wat is een verward persoon eigenlijk? Het lijkt een containerbegrip en in de war zijn de meesten weleens, maar wat wordt verstaan onder verwarde personen die problemen in hun omgeving geven?

Het Trimbos Instituut, het landelijk Nederlands kennisinstituut voor geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke zorg, gebruikt deze term niet, maar zegt dat het gaat om ‘mensen met een acute zorgvraag’.

Niet aangeboren
Het gaat in het algemeen om mensen die de grip op hun leven (dreigen te) verliezen, waardoor het risico aanwezig is dat zij zichzelf of anderen schade berokkenen.

Verward gedrag is niet aangeboren, is doorgaans tijdelijk en hoeft niet te leiden tot problemen bij anderen. Bellen naar de politie is er ook lang niet altijd bij, maar dit gebeurt wel en steeds vaker.

Opgelopen
Vijf jaar geleden, in 2017, ging het nog om 83.609 gevallen en dat aantal is opgelopen naar 130.184 registraties van problemen met verwarde personen in 2021.

Dat corona ook hier heeft huisgehouden, is helder, want in 2020 steeg het aantal van 99.664 eind 2019 naar 117.251 en een coronajaar later stond de teller eind december op 130.184.

Koploper
Met nog vier maanden te gaan (september staat nog niet in de statistieken), zitten we dit jaar al op 80.503. Het laat zich aanzien dat dit trieste record weer wordt overtroffen.

Koploper is Zuid-Holland met vorig jaar 30.891 gevallen. In Noord-Holland ging het om 20.882 verwarde personen voor wie de politie in actie moest komen.  In Utrecht ging het om 8.970 verwarde personen voor wie de politie in actie moest komen. 

(Tekst gaat verder na de afbeelding)


Meer zorg en steun
Omdat de politie er haar handen vol aan heeft, is de afgelopen jaren hard gewerkt aan meer zorg en steun voor deze kwetsbare groep.

Daarbij is het primaire doel volgens de politie niet zozeer om het voor de politie makkelijker te maken, maar om deze mensen beter te helpen. Maar dat het de politie minder tijd kost, is wel belangrijke bijvangst, aldus Van Dijk.

Actiepunten
Er zijn meerdere actiepunten gedefinieerd. Zo zijn op meerdere plekken zogeheten beoordelingslocaties opgetuigd waar mensen die acuut verward gedrag vertonen 24 uur per dag, zeven dagen in de week terecht kunnen voor zorg.

Het scheelt in elk geval dat deze mensen niet in een politiecel terechtkomen. Verder is binnen alle regio’s gespecialiseerd zorgvervoer geregeld en agenten krijgen training in de-escalerend optreden bij mensen die verward gedrag vertonen.

Gesprek aangaan
Van Dijk: “De meeste situaties met personen met verward gedrag lossen onze collega’s op straat nu al goed op door het gesprek aan te gaan en samen te werken met hulpverleners.”

“Maar we kennen allemaal incidenten waarbij agenten genoodzaakt waren om met zwaardere middelen in te grijpen om de veiligheid te herstellen.”

Tevens is er een nieuw landelijk meldpunt Zorgwekkend gedrag dat gratis bereikbaar is op 0800-1205.

Zo herken je verward gedrag

Mensen kunnen door een bepaalde aandoening of beperking verward gedrag vertonen. Denk bijvoorbeeld aan:

• Iemand die buiten veel in zichzelf praat. En het huis laat verloederen of ’s nachts de televisie hard aan laat staan. Het kan zijn dat iemand psychotische kenmerken vertoont.

• Iemand die vaak de buren om hulp vraagt omdat er geen geld meer is voor eten. Of bijvoorbeeld hulp nodig heeft bij het lezen van de post. Het kan gaan om iemand met een (licht) verstandelijke beperking.

• Een ouder wordend iemand die steeds vaker met blote voeten op straat loopt. En ook al een paar keer de sleutels van de voordeur is vergeten. Er kan sprake zijn van beginnende dementie.

• Iemand die overmatig drank of drugs gebruikt, wat leidt tot gevaarlijk gedrag en overlast. Dit zijn vaak de gevallen waar de politie aan te pas komt.

• Het kunnen ook mensen zijn die de grip hun leven (dreigen te) verliezen. Bijvoorbeeld door schulden (een te hoge energierekening), dakloosheid of verlies van dierbaren. Vaak is er sprake van een combinatie van zulke levensproblemen en een aandoening of beperking.

Mensen die zich zorgen maken om iemand met verward gedrag kunnen terecht bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag.

Redactionele bijdrage van het LNP


Afbeelding

Uit de krant